Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η «Ο» ΜΜΜ "ΟΣ Ο "ΑΚΑΟ"ΚΑΤΚΟΣ ΚΑΡΟΟΚΕ| ΤΑ ΜΜΜ ΚΡΟΚ|Α ΚΔ "ΡΟΚΜΕ| ΜΚ|ΚΟ ΠΟ" ΟΣΦΠ ΝΕΠ ΠΚ" ΕΔΡΑ Υ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ· Στο ΛΑο ΤΟΥ   ~- .
7;":-:Ι Ο α 3 513!
Ο' :1. μ Ο|ΚΛΜΕΛ||ΟΤΟΤΑΜΜΟ|ΜΒΠΟ.
 :μ 'ΜΜΟ Κ"Μ "ΟΥ Ε"ΡΕ'|Ε ΚΚ ΠΚΚ' ΜΚ! ΚΚ' ΤΟ Ε"|ΚΟ '-3
ρ· κΑ·ΕΜ1"·
. ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ Ο Σελ Η
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ "Ο" ΠΑΝΑΒΗΝΑΤΚΩΝ Μ ο ΜΑΜ' ΟΜΕ υ. ΜΜΜ 287· πω: '50 ο
ΔΕΚ Τ'ΡΟΚΕ|ΤΛ| ΝΑ ΚΑΤΣΕ'
ΣΤΟ |Δ|Ο ΤΟΜΗ' ΜΕ ΜΑΡ|ΚΛΚ'| ΚΔ' Μ"ΟΡΟΟ"ΛΟ
ι! _ 7 4
.- 7 ·- ¦ Α
; .¦,. ¦ Ν·
Η _ ;.
-. . · Δ _ _,
ι -_ . ὅ' Ξ
<ῖ,“ >
.Α ἑ- Ξ Β ”ὰ ·
ΓΗ,_. 7>γ. μ _ 
.  _ η ,
ΤΟ <<ΤΡ|ΦΥΜ|»
"ΟΔΟΣΜΡΟ
Ο” ΝΚΛΠ|ΚΞ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ|Α ΝΠΟΡΟΟΚΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠ|ΤΡΟΠΗ ΠΟΥ
ΟΑΖΗΤΗΣΕ|ΑΠΟ ΜΜΟΤΑΚΕΡΜ· · _
ΜΝ κοΝτοΝΗΜΜτεΣ Μ"Μ“ Μο · < Τ· Ν'κ0^ο'^ΝΝΣ
ΣΕΕΜωΔΜπΗΜ "¦Μ"ΘωΕ  "ΜΟΝΟ Μη
ΜΜΜ ς · Ξ: "8 ΙΝ ΚΜΜΜΜ!
ΜΠΗΚΕ ΝΕ ΚΟΥΠΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΚΔ' Ο' «ΠΡΑΣ'ΝΟ|» ΒΕΛΟΥΚ ΝΑ... ΒΤ Ε' ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΝΕ' ΚΛΟΟΡ|ΣΤ|ΚΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΤΜ ΤΗΝ ΚΛΗΜΗΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΟΛΗΜΤΟΣ ΚΔ' ΤΗΝ "ΜΙΚΡΗ" ΣΤΟ ΜΑΜ
Σ ||| Ε ΚΕΓ0Υ|Λ|ΑΚΣΜΧ"Ρ|Σ«ΣΜΕ»ΞΕΚΜΣΕΗΠΡ0ΕΤ0ΜΑΣΜ δ ΠΑΝΝΗΣ κ0γΒο"ογ^0
Β Ε Ρ ο  Ν ο ΜΜΜ κετοκεΡνοΜΠεΡΑ ὅ ΜΜΜΜΜΜΜ
ΤΜ' "Μ Η· μου·
·ΈΜ·η πω”
Ι τη Ο · η , ~ ϊ Ο: β. .ΤΜ Η' ((°""""» ζ «   ·” Ι ζ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΠΟΠΟ
οΜαΜή- Ο . - Μ κεΜΜΜΜΜΜ
ΨἩΟ:ρΜΜ  , κ Ι .° “ _ἶ ωπΜωΜτΜ...Μω
Μ Μα· ' Μι· ΜΝΉΜΗ· ; Μα" · ·
Μ·=·Ψ···Μ ΜΡ“ΗΜΨΜΜ“ΨΜ 'ω”|""”“””¦
ΜΜΜ·ππΜ ΜΜΜΜ·ωΜηΜ'π|'!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα