Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο Τσίπρας μετατρέπει την Ελλάδα σε ισλαμική επαρχία της Τουρκίας
Newspaper website Website
Recognized text:
Ε Θ Η _ 'ΠΤΗΝΑ Μοτο
θ!!!!!!!ΡΕ!Μ[Ν!!Σ ΣΤΑ ΣΤΟΑ!!! ΜΑ!!
9 Μ^ρΤ|ογ ΤΜ!!ΝΤ!!!Α!!!!!! ΑΟΤ!!! Η!! ΤΕΤ!!! Τ!!! ΑΠΡ!!!
2046 Η!!! Τ!!Α!!Α!!Α!!Α!!!Σ ΤΑ ΤΑΤΑ η
Ο ” τ ' Ο? “ Ξ'  Ϊ ε ·- ` 
380 ΕΤΟΣ ~' η  ! Ο ' η Ο Α  Ν κ 
 μ η ή 41; Η! Ο η Π ο η έ γ¦ ' " ·ο!Ἑΐ χ έ
"0520) 3920 ΑΝΑΜΟΝΗ!!!
ΚΑΤ ΠΡΑ ΪΪΪΪ ΑΕ “ΟΠΣ
τ|ΜΗτΕγΡΩ   Το
 η! 1.! _ ΤΤ ηΑ!ΜΜΜ!!!Ι!!Τ!!!!!!Ϊ`
“Εξοφονίοτηκον“
τρεις μεγάλο·
στρατιωτικοί
σχηματισμοί
της Τουρκίας;
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7, το
ΤΟΥ ΑΑΕΞ|·| ΦΤΑ|ΝΕ Ο|...
ΑΚΡΟΔΕΞ|Ο| Τ|Α ΤΟΥΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!!
Β φ» | 
. , Η "προφητεία" του Τουργκούτ Οζόλ για την κατάκτηση της
ΠΟ!! “μυρ|ζε|“ εμφυῇ|ο! πατρίδος μας με "εκατομμύριο μουσουλμάνους" εκπληρώνετοι!
Και ένα... επείγον έγγραφο