Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπές σε βιβλία και τρόπο βαθμολόγησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 :_ - ›Σ'|'θ Ε|Δ|Κθ Ε"θΕ'|'θ
ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ 425 εκΑτ.€ »Μέ Ρ: ,ο 'κ 1' θΣΕΛ|ΔΕΣ
Με κΡΑτι-ιΣΕιΣ ή <ΐ€«:3ς_'έ7 ι; με
. 10% ΣΤ|Σ ξ “' `
Ε|'||Δ0Τ|·|ΣΕ|Σ η! ' “
|·| Ε|'||ΣΤΡΟΦ|·|
ΤΟΥ ΠΑκΕΤ0Υ
ΧΑΤΖ|-|ΓΑκΗ
ι. Μ.“ἶῖέ·“ η “
Τέταρτη 9 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου '|.838 - Τιμη '|,30 ε - Νυννν.ε-τγροε.τοΜ
ΜεττοΜ“ττ“ιιΜΜ `
η 4 τ ' Ξ.
...η ϊ · "->|
'Π ι ›,
ΛΝΑτΡοηΕΣ 
σε ΒιΒΠία και ὅ
τρόηο Βαθμοῇόγησηε  έ.
τους θεσμοθετηθεί -  `·
βαθμούς θα υηαρχει το αναλυτικό κρατικό οι αλλαγές στην Ε="
και ηεριγραφική Πρόγραμμα, μειώνεται ηιστοηοιητικό τεχνική εκηαίδευση,
αξιολόγηση η ύλη, ενώ θα γλωσσομάθειας αλλά και στις 
των ικανοτήτων υηαρξουν αλλαγές για έξι ξένες ηανελλαδικές πωσ
των μαθητών σε σχολικό βιβλία γλώσσες εξετασεις 8_7 
«νηοτχεΣκ»
ΜΑΜΑ ΣΑΡΑηοοΑ
Η ηεντόμορφη " κι Το ΕΜ" γ _ γ
των γηηέόων
'η .·_/
Ι ¦ ' ι ` ε 1 Π ξ
αναστηῆωνει , - ι η · 
Ι Ρ `_ ` , · , 5 Μέσα σε ῆίγες ώρες
τον Παναγιο δ . ρ' η. ..εξαφανωκαν,,
' ' 2.000 μετανάστες
 Ι ν Ι γ Ι ΜΗΝΥΜΑ ιεΡοΝνΜογ
3 τερἙς Βω , < _ ώ ' ν . > “Χρεος μας να Βοηθησουμε
Ξ εδο ο 'κων ° · ._ 'δ ·' . . τους ηρόσφυγες, αῆῆό
ὁ .37 ΣΕΛ.'|5-'7 Ι Ι Ι η
3 υηαρχουν κοκκινες γραμμες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα