Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Μια... δήλωση έφερε τα κάτω πάλι πάνω στο ταμπλό του Χ.Α.Recognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΤΡ"|Ἡ 8 ΜΑΡΤ'ΟΥ 2016
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΕΤΟΣ 27ο
Γενικός Δείκτης
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5648 ΤΙΜΗ 1.5 ε
κινηση Μετοχών
ΓΔ. 559¦44
Οι Δείκτες Της ημερας
559.44
"ΜΜΜ 1.195 ΜΜΜ” 54
ΕΒΕ/ΧΑ [8108080 152.88 1.88 .......  ........................... ,.
ΕΒΕ/ΧΑ ΜΚ! θα 597.88 -1 .29%
1,19%
ΜΗΧΑΜ8Μ θα) 1.114.82 -3.57%
ΕΒΕ/ΧΑ Διεθνούς Με 124589 1.487·
ΜΜΜ-Μ. ΧΑ 1.915.79 -0.7θ% Μ" Μ
εεεεεε
108282
ΗΜ ΜΜΜ
ΣΤΗΡ|ΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΕ|ΧΕ ΚΔ' Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΝΚ ΟΕ ΑΜΕΠ'ΕΑ ή·
Μ|Α... ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΕΡΕ
Σκήηρό όιπήωματικό «πόκερ» στη Σύνοδο
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης- Τουρκίας
για το μεταναστευτικό
Τ' ίί^/ΧΠ`ιί“! Ο )(ΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
οηική ανατροπή μέσω...
δησεογραφία από Τις Βρυξέλ
λες και Το ΕυτσΒτσυρ.· Από Τις
αρχέςΤου2014είχεναδει η αγοράσερί
με οκτώ ανοδικά κλεισι|ματα. Από Την
στιγμή που ο επικεφαλής Του
Ευτοετουρ1. Οίῇεεε|ο|οεπΤ. έδωσε Το σήμα για έναρξη Της συζήτησης χρέους
Τον Απρίλιο. Το κλίμα στο ΧΑ άλλαξε.
με Τον Γενικό Δείκτη να κλείνει μια ανάσα πριν το επίπεδο Των 560 μονάδων.
ΣΤήριγμα στην αγορά παρείχε η έκθεση Της Μι( οίΑτηετίςα που ανέφερε όΤι Το ΧΑ. είναι δεύτερο ανάμεσασΤις αγορές που θα υποδεχτούν Τις μεγαλύΤερες εισροές κεφαλαίων...
Η δήλωση Του... "Να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν Τις συζητήσεις για Την ελάφρυνση Του χρέους τον Απρίλιο". κάλεσε ο επικεφαλής Του Ευτοςτουρ Τους Υπουργούς Οικονομικών στη συνεδρίαση Του Οργάνου που διεξάγεται αυτή
Τη στιγμή στις Βρυξέλλες. καθώς και Το
ότι λίαν συντόμως επιστρέφουν οι επικεφαλής Των θεσμών στην Αθήνα και
Τα παραπάνω ήταν Το "καύσιμο" που
Ο λική αναΤρσπή προκάλεσε η ει
τπ κατω παπι πανω στο ταμππό τον ΧΑ.
Οήική ανατροπή προκόήεαε ή ειόπόεογραφία από τις Βρυξέήήες και το Ευταατόυρ
στους αγορασΤές και κλείνοντας Τους
(3) βασικούς δείκτες Του ΧΑΑ. στα υψηλά ημέρας και με θετικό πρόσημο.
Κατόπιν Της χθεσινής. απόλυτα συναρπαστικής συνεδρίασης. ο ΕΔ. διαΤήρησε Το ανοδικό σερί και συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. σημειώνοντας ρεκόρ 26
μηνών (οκτώ συνεχόμενα 'πράσινα'
κλεισίμαΤα ο Γ.Δ. είχε να "δει" από Το
διάστημα 30/1 έως και 10/2/2014). Ο
Τραπεζικός δείκτης (+2.35%) είχε
φθάσει να υποχωρεί έως Τις 35.77 μονάδες (-5.4%). ο τίτλος Της Α|ρπε
(+1.79%) μέχρι Τα 1.60 ευρώ (-4.76%).
Της Εθνικής (+ 5.86%) μέχρι τα 0.21 ευρώ (-5.41%)¦ Της ΕυΤοραπκ (+4.23%)
μέχρι Τα 0.622 ευρώ (-6.04%) και Της
Πειραιώς (-1.72%) μέχρι Τα 0.154 ευρώ(-11.49%).
Σε περίπτωση που ο Γενικός Δείκτης
κατοχυρώσει κλεισίματα υψηλότερα
των 560 μονάδων. μπορεί να ελπίζει
σε κίνηση προς Τις 587 και 598 μονάδες. Παραμένουν ανοιχΤά Τα "Βαρ"
στις 588.74 και 613.38 μονάδες. αλλά
   )(_Α. ·ω :2 άλλαξε άρδην Την εικόνα στο Ταμπλό και Το πρόσφατο στις 524.24- 522.98
Του ΧΑ.δίνονΤας Τον "Τελευταία λόγο" μονάδες. Σελ. 32
Επιστρέφουν Απ. Τσίπρας: οι κανόνες Ανακόμπτει η αγορα
οι θεσμοί στην Αθήνα είναι για όπως εταιρικών ομοήόγων
Εναρξη των συζητήσεων Διεμήνυσε προς την Άγκυρα: Η Τουρκία Καθώς μετριόζεται
για το χρέος τον Απρίήιο τα. 3 πρέπει να κανει βήματα προόδου τα 4 η μεταβήητότητα στις αγορές τα τα
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Τ|ΤΚ ι9.5οο€ '5
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τα τι
οι μετοχές που
πρωτογωνίστπσον
αρνητικό ή θετικό
στο τσμππό .
Μια-π .
Τρόπεζες: Προς
νέες ΑΜΚ Το δισ.
το 2017
Λόγω των 110 ασ. ΝΡΕ και
κατόργησης του ΟΤΑ τα 7
Περιορισμός
ζημιών για Αστήρ
Παήήός
Παρα την πτώση που
σημείωσε ο τζίρος τα ο
Επιχειρήσεις
με «αρωμα
γυναίκας»
Στο 22% οι γυναίκες σε
ηγετικές θέσεις τα 8
ΔΙΕΘΝΗ
Διπήασιόζει
τη βοήθεια στην
Τουρκία η Ε.Ε.
Απευθείας μετεγκατόστασπ
Σόρων σε κρότη-μέήπ τα ε
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “10-26