Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΜΜ|“ΜΜγΜΕ; ; μ χ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ ΤΟΥ
ο κ·ροΣΜΒ ΡΑΝΤ0ΥΛ'ΤΣΑ ..
 - Η! οΝΕ·ΡΕγοΝΤΜΜΜΑ
ΜετοΝποΡπΕΜπ Ι Μ,
Π0«ΤΡ|ΦΥΜ|» · 
“ ΚΑ| ΚΟΣΜΟΣ ωκεΦ“ΜΕΡιΜ ΜΗΝ τη" ΠΑΝΑ8ΗΝΑ|ΚΠΝ ΜΒΜον2ωε υ.ωγΜΜεπ τω:ι.εοε η
ΕΜ ΜΜΜ" ΣΕΡ|
ΑΗΑΑΡ0ΗΗ ΤΗΣ «Η» ΣΤΙΣ 21 ΣΥΗΕΚ0ΗΕΗΕΣ
ΣΕΠ!" ΗΕ ΤΠΥΑΑΚ|ΣΤ0Η ΜΑ ΚΟΥΠΑ
«Μ» ΑΜ ΕΜΠ ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΗ"
ΚΑΕ ΜΥ ΖΗΤΗΣΕ Ζ' Ε|Σ'ΤΗΡ|Α
Τ 'Α ΒΕΑ|ΓΡΑΑ|
“ ·  ω αν·
Ε"ΕΣΪΡΕΨΕ  έ ·. Η: τ. Ν'Κ0Λ0Γ|ΑΝΝΗΣ    
ΜΗΝΕΣ” ' - ὅ; .
#- ΚΑ' ΑΝΤΕΝΝΑ"
«Μ|ΚΡ0 ΚΑΛΑ8|» ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡ|ΗΗ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ 8ΗΡΕΗ |.ΕΑΒΗΕ
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΜΗΚΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα