Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δία) ε) Ξέ_ΔἑΕ@
'Ταμεία ααα τον
. «'Ελλ να Μαααα» με
“ · πετρα α και απόδοση
' Χι; 7 η · · ¦ ε ί δ 7
ο τ ο έ ~ · · Άοτοιις να γ
κ η Μ Ρ › # .` Ρ Ρ Χ 1 Η . `
¦ τα...! | . . 2 | τ . λ / /__/ _| ` εκτεθοιιν 
. ω.ωωωωωω“ · · · · - · ά μονοι τους
ρ ΔΡ. ΦΥΛ. 5387 ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 3
__]_Χ__/_ 44
στα Χέρ π α τους
Δεν' μπορεί να πείοει
- κανεναν η επιτροπη...
η.” »διάλυσης και ο χρόνος της
 -» . μετραει πλέον αντίστροφα!
 ΣΑΒΒΑΣ ΘΞυΔΩΡ1ΔΗΖΣΓωι..τιμ " “ “
 “Δν ΙΜ· · ¦· υ $ωαωυι1$ 
ΜΔ" 'ο δενω :ω Ι για.
:¦.ιΩΞ.υυυ υ μμ Γ ες.. '
ι όλλο λέει ο αντιπρόεδρος του ολυμπιακου= 7 · ο παραμένἙ:
να. ' τι τι ο ¦¦ “Μ Ω.. ινόκ ς δεν πρόκειται _:_ ,Με ΦΩ- "σε
ό ε ω ΜΡ ι ο ; με μμ. 'τ ' «0 Μαξ" °"=β|βααεί» γ Ἡ 
·¦ἶΔ·|'|β | Β] ω ϋ·"" ··:“ _ . η.
Μη κανεις Ἡ 'α Ο ο ο ί . Ο · . 3 ξ
. Ν να» «Εμείς τους ωοαμε συγχαριΙι ιρ ι Μ Μ, Μ 9. ωμΔ “ΠΜ 
[ΜΒ Ι αλλα αυτοι ουτε μια συγνωμη» ΔωωΜΒ ω ω Μ ΜΝ” 
«Στο κ“Ρ“ω'
δεν έχει ιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα