Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕ Λ|ΓΑ ΜΟΝΟ 24ΩΡΑ
Έρχονται 15 νέα
Ποτ εροτ8 ανά την
Ελλάδα σε 7 μέρες
Ε|'||Σ|'ΡΕΦ0ΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑ το ΕΠΗ0©Π0"Ρ
Στον ορίζοντα το χρέος,
με επιστροφή κουαρτέτου
και... μέτρων
ἐΞἑἑἙἔ6ἑ0 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8 ·- ή 
ί ι νννννν.ιγροειῇεε.9τ
ΔΗΜ0'|'|Κ|·| ΑΣΤΥΝ0Μ|Α
ΕκοΕΣι-ι Απο το οΑηΑνΑΝ ΡηοιΕοτ . .
Πανω απο 0.000
Νομαδικές σκηνές στήθηκαν στο Λιμάνι σως μέσα
σε ένα μηνα
Γ|Α το Β|ΑΣΜ0
ΣΤΟ |'|Α|'|ΑΦΕ|0
Σε συνέχεια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κατά τη διάρκεια των σταθερών
καθημερινών ελέγχων βασικών οδών
του ιστορικού κέντρου της πόλης και
Το"  κατά τη διεκπεραίωση των 172 κατα
. . γγελιών που δέχθηκε η υπηρεσία, βεβαιΕἩ%ἩἶἑἔἑἘ@ἔ$ἔ ώθηκαν συνολικά 9.047 παραβάσεις του
νίκης και του διευθυντή του από ΚΟΚ., στο διαστημα απο την 1η εως
κάθε κατηγορία αναφορικά με και την 29η Φ£βΡωαρΙω· ΣΕΔ 3
φερόμενη συγκάλυψη υπόθεσης
βιασμού ανήλικου τροφίμου από
άλλους τροφίμους, η οποία είδε
τον περασμένο Οκτώβριο το _
«φως» της δημοσιότητας, προ-   
Μ Ι 'σε ο· 7 δ ' 4 'Μ ο ·(Μτα' Η 'κλει ως δ ' λ Με › "ΜΜσ“"““ςπΜωΣΌμ- ύ δ ύ
ετα απο ο σχε ον χρονια ο οιπορικου και πο ιςστα μους υ ηνη, ρα ο, αν ρουπο η, ύμνο το β0ὐχι0 Πλημμεωοδικὡν Θεσ_   
Οετενειι ΡΜ] ότι σταθμεύει με δύο νομαδικές σκηνές (Πιτ) και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο στη Θεσσαλονίκη από 09 σαΜνίκης_ ΣΕΛ 7
έως 27 Μαρτίου. ΣΕΛ 16
σου κήπο στο
ΝτΡοιιιΑΣτικο ιτΑΖΑΡι Με τεμ τοΥΡκιΑ Στ" ΣΥΝοΔο κοΡΥΦΗΣ '09κ100α ΑΠΘ
| ά : . ὰ .
Στις λάσπες της Ειδομενης   
κ Δ  . _
 η   
σε όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες να
φτιάςουν το δικό τους κήπο στις εκτά· σεις του Πανεπιστημιακού ΑγροκτήμαΥ
Όλα τα κράτη - μέλη θέλουν να φορτώσουν το πρόβλημα στον... αλλο ως, ..η Θέρμη. ΣΕω
Ι ει: 
Τα 1.2 (υγιεινά)
Φαγητά ιτου θα
σας χορτάσουν
για όλη τη μέρα
Την ώρα που οι ηγέτες των στην Ειδομένη. Το παζάρι με βλημα στον άλλο. Τα νέα δεδοκρατών - μελών της ΕΕ και τους Τούρκους βρήκε χαμένη μένα που δημιουργούνται στην
της Τουρκίας βρίσκονταν στις την Ευρώπη εκ προοιμίου. Ού- περιοχή, είναι ιδιαίτερα δυσοίΒρυςέλλες στη Σύνοδο Κορυ- τε κουβέντα δεν είπαν οι ηγέ- ωνα για την Ελλάδα, με την
φής για το προσφυγικό, μία τες για την επιβεβλημένη από Τουρκία να ανακηρύσσεται σε
καταρρακτώδης βροχή ήταν το 1951 προστασία των προ- κορυφαίο παίκτη, λόγω των
αρκετή για να δημιουργήσει σφύγων σύμφωνα με τη Σύμ- φρακτών που έχει υψώσει η
τεράστια προβλήματα, στις βαση της Γενεύης από τον Ευρώπη στους ανθρώπους που
συνθήκες ζωής 13.000 ανθρώ- ΟΗΕ, παρά μόνο ο ένας προ- θα έπρεπε να προστατεύσει.
πων, που είναι εγκλωβισμένοι σπαθούσε να «πετάςει» το πρό- ΣΕΛ 3-6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα