Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4196/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ

Μακριά (και… βαθιά)
νύχτα για το προσφυγικό
n ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΣΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ»

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
/ ΣΕΛ. 4

ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Παράδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΕΟΣ

Οι θεσµοί επιστρέφουν
παρά τις διαφωνίες
/ ΣΕΛ. 34

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

αλλά µε ...αστερίσκους
l ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ,

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
l ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Α. Κατσιφάρας (αριστερά) και Γ. Αλεξόπουλος (δεξιά)
παρουσίασαν το πρόγραµµα
/ ΣΕΛ. 5

ΣΠΟΡ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
∆ΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ

100% Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

«Ένωση δυνάµεων
για την επιτυχία»
/ ΣΕΛ. 7

Ζητούνται
τρεις νίκες

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΕΡΓΙΑ»

/ ΣΕΛ. 25-33

«Φουλάρουν» τα ξενοδοχεία
/ ΣΕΛ. 2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γιορτή µε
µηνύµατα

ΣΗΜΕΡΑ (11 π.µ.) ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΕΤΑΞΑ

/ ΣΕΛ. 8-9

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Η φτώχεια
Αγαπητός γιατρός,
«οπλίζει» τα
ξεχωριστός
παιδικά χέρια άνθρωπος
/ ΣΕΛ. 10

/ ΣΕΛ. 4

ΕΙΧΕ ΡΗΜΑΞΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΠΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΥΚΛΑ

Το «δίδυµο»
δεν είχε...
τύχη! / ΣΕΛ. 6

Μπούκαραν
από το
παράθυρο
ηλικιωµένης!
/ ΣΕΛ. 6

ΒΙΟΠΑ: Αποσύρθηκε το αποτεφρωτήριο / ΣΕΛ. 7
C M
Y K

Ο Πελετίδης
µε Κατρούγκαλο
/ ΣΕΛ. 7