Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και... Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ0Υ|Τ0Ν| Γ|Α ΚΕΡΔΗ
ΠΑ'·|ΡΩΝΟΥΝ Ο' ΜΑΧΕΣ
ΣΕ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Α||'Κ
ΚΑ| Γ|ΟΥΡΟ|ΤΑ Α||”Κ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τρίτη 8 Μαρτίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1.837 - Τιμή ι,50 € - ΜΝ.ε-τγροε.:οΠτ
8 ΕΜΑΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ο^ο Το Μαι
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0 ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
0ΕΣΞ|Σ ΕΠ0Χ|Κ0Ν ΠΑ Μ!"
"ΝΕΟΥΓ|Κ0" "Μ
5.000
ΕγκΠωΒιομένοι
Πρόσφυγε8 και... ΜΜΜ
ζηταει να ανοί·
ξουν 5 κεφαλαια
των ενταξιακών
διαΠραγματεύσεων Που έχει
μΠλοκαρει Π κοΠρσς, κατόργΠσΠ
βίζας και Πολλα
δισεκατομμύρια ευρώ για να
συγκρατήσει τις
Προσφυγικές ροές
αλλα και αναβολή
αΠοφόσεων για
την εΠόμενη
Σύνοδο Κορυφής
στις 17 Μαρτίου
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
ΕΞΠΡΕΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ,
ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|ΕΣ
Ποιες ειδικότητες ζητούνται,
Ποια είναι τα κριτήρια
ι 5000 ΠροοΜψειςοεΜΜ
Μωω“ςΜωΜ
Πολωνία, Τσε- .
χία, Σλοβακία
αντιδρούν στην
αηευθείας μετεγκατόστασΠ
Προσφύγων αΠό
., την Τουρκία.
Βέτο έθεσε .
ο ΟρμΠαν “¦.¦ΜΜ.“.“-.““:
Τον Μο Φ ΜΜΕ? ο. ..η ω
αρνήθηκε το εΠίσημο
«σφραγισμα»
των βορείων
συνόρων της
Ελλαδας, Παρόλο
Που ο ΤσίΠρας
εμφανιζόταν
διατεθειμένος
να το δεχθεί
Ι Σκῆηρά μέτρα
ι στο τραπέζι
του χθεσινού Ευτοἔι·ουρ για των
σύνδεση της αξιολόγησης με την ελαφρυνσΠ χρέους αυξανει την Πίεση για ΠερικοΠές
συντόξεων, αύξηση φόρων και Πώληση
κόκκινων δανείων σε ίυΠα5
μέτρων του μεσοΠρόθεσμου
20]6-2ΟΤ9 υΠοδηλὡνει ότι
Π δόση των 5,7 δισ.€ θα
τεμαχιστεί
ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ οικ0ΓΕΝΕιΔΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ ΠΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΟ Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕ|Ο Ψ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα