Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Αποφασισμένοι να ρισκάρουν οι ξένοι ποντάροντας σε μια θετική εξέλιξηRecognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5647 Τ'ΜΗ Ι,5 €
ε δω- ...“ω-- .-Μ
Γενικός Δεικτης
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤ|ΟΥ 20"6 ΕΤΟΣ 27ο
Οι Δεικτες της ημερας
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
“--ῳ ε ,ΑΔ.--~.-λ
Κινηση Μετόχων
Μ. 552,84
ΓΜΜ - _ “η “Θα δή
ΜΜΜ _ _ Μ .......  ........................... ..
Μη ΜΜΜ _ _ Μ ΜΜΜ 48
ΜΜΜ _ _ 2 ........................................... ..
 _ _ γ Μ 2% 27
Ημερήσιο ΜΜΜ  _ _ τα· Μ Μ Μ ω
«ΒΛΕΠΟΥΝ» ΘΕΤ||(Η ΑΞ|ΟΛΟ|ἩΣΗ ΠΟΥ θΑ ΑΝΑΠΡΕΨΕ| ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΜΕΝ0| ΝΑ Ρ|Σ|(ΑΡ0ΥΝ
οι ξένοι ποντίιρ0νττις σε μια θετικό από
τι!! ~
ποντάροντας σε μια θετική εξέλιξη που θα αναστρέψει την κατάσταση και θα ευνοήσει τις τραπεζικές μετοχές, εμφανίζονται οι ξένοι ε
! ποφασισμένοι να ρισκάρουν
“ϊ πενδυτές του κλάδου, από το να εγ
γράψουν τις ζημίες και να αποχωρί
'“ σουν έχοντας χάσει οριστικά τα κε
φάλαιά τους. Έτσι, αν και φαίνεται εκ
πρώτης αξισπερίεργο, εν τούτοις ο
Ξ· βασικός κορμός των ξένων επενδυτ . τών που διατηρούν επενδυτικές θέ
σεις μεγάλης κλίμακας στις ελληνικές
τράπεζες δεν έχει πουλήσει, παρά
την καταστροφή που έχει συντελεστεί. Βέβαια υπήρξαν περιπτώσεις όπως η Θεώ· Α8τίςο|ε, που κατείχε
151 εκατ. μετοχές της ΑΦΜ Βοπκ και
πλέον έχει σχεδόν μηδενίσει, καθώς
αν κατέχει ακόμη μετοχές θα είναι κάτω από 500 χιλ. μετοχές.
Τα βασικά ερωτήματα σχετικά με
τους ξένους είναι τα κάτωθι:
ί) Γιατί οι ξένοι βασικοί επενδυτές δεν
έχουν πουλήσει;
2) Γιατί επενδυτές, όπως το Βσμροεί,
ξεκίνησαν να αγοράζουν μετοχές;
3) Ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν;
Σχολιάζοντας τα ερωτήματα αυτά
παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν:
ί) Οι ξένοι βασικοί επενδυτές δεν έχουν πουλήσει γιατί έχουν αποφασίσει να πάρουν το ρίσκο... της αξιολόπως
Ποντάρουν ότι αργά ή γρήγορα, με
αυτήήάλλπ κυβέρνηση. ηαξ·0λ6γπση
θα κλείσει, εξέλιξη που θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τις λογιστικές
ζημίες και να πετύχουν μια καλή απόδοση κεφαλαίου.
Η Ρσίι·ίαχ στον Καναδά βρέθηκε στις
ί6 Φεβρουαρίου του 2016 στα 778
δολάρια που αποτελεί και το ιστορικό
υψηλό όλων των εποχών για την μετοχή, ενώ εν συνεχεία υποχώρησε
στα 720 δολάρια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ρσίτίεχ παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά ενώ η Ευτοδαπκ πρόσφατα ξεκόλλησε
από τα ιστορικά χαμηλά.
Οι διεθνείς επενδυτές σταθμίζουν
στα διεθνή τους χαρτοφυλάκια τις απώλειες από την Ελλάδα που μπορεί
να αντιστοιχεί από 1% έως 6% των
παγκόσμιων επενδυτικών τους θέσεων. τι ` =
Μισαχ, Βίεοκκοςκ, Ρευιεοη. σαρκα' διατηρούν τις θέσεις τους παρό τις ζημιές
Μεγόηο ενδιαφέρον για
τις «εταιρείες του ενός ευρώ»
Από το 2Οί2 μέχρι και το 2046 έχουν
συσταθεί 44.845 - Ποια τα ποεονεκτόματα
ί του ΕΔ. οι 560 μονόδες 
Κρίσιμο
Ευτοαι·ουρ για
την αξιοπογηοη
σας ατι” “τ
ί ι_. ακί; τι,
οι μετοχές που
πρωταγωνίστπσαν
__ αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Σελ. 12-15
ΧΑ.: Σε Σύνοδο
και Ευτοστουρ
το βπέμμα
Επιφυηακτικοί παραμένουν
οι χρηματιστές¦ αναμένουν
τις εξεηΕεις ω. το
Αττίσε θ"ΟΠΏ:
οι προκηόσεις
για το 2046
Στα επίπεδα του 2045
αναμένονται τα πειτουργικό
έξοδα, πηην καυσίμων τα 7
Υστερεί ψηφιακό
η απόσα
έναντι της ΕΕ
Στην 26η θέση μεταξύ
των «28», παρα την πρόοδο
στη συνδεσιμότητα
Προσδοκίες
από τη σημερινη
Σύνοδο Κορυφής
Στόχος ο περιορισμός των
ροών και η αντιμετώπιση
της προσφυγικης κρίσης = ¦, 
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5 Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ'Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-26