Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 200 δισ. ευρώ ιδιωτικό χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.αειἴτεαιΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΝ
ΜΜΜ! 8οΠ·ίςε5 Ρον” Ηε||αε Λ.Ε.
Τα.: +30 2 ι 0 6728890
σπα": ιηίο@ρσννετ-ηε"σεετ
Μ,ροπσ-πε||εεετ
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 /τιμα: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΡ||ΚΗ ΚΔ'
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.014
ολγα Κεφαλογιοννπ
Η συντον'στρια Παραγωγής και Εμπορίου της ΝΔ. στη “Νιν
Στο Απαιει>ο
ιιιεΜοιι
ιι ιΔιαπκοποιιιειι
δήμαρχος του Λονδίνου
"πορις Τζόνσον
[201 51 Τα λαξιΠ ρόθεσμα χρέα των ιδιωτών, Που αντιστοιχούν στο 113 % του ΑΕΠ, φρενόρουν ταν οικονομία
200 δισ. ευ ρώ ιδιωτικό Χρέος
«Κόκκινα» δανεια, οφειλές Προς εφορία, υΠοχρεώσεις Προς τα ασφαλιστικό ταμεία
σήμερα στη Ν
Ετοιμα τα τρία νομοσχέδιο για
την παταξη της φοροδιαφυγής
Τρία νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα
οποία περιλαμβανουν ρυθμίσεις για την επέκταση
της χρήσης του πλαστικού χρήματος, την αντιμετωπιση του λαθρεμπσρίσυ καπνικων προίόντων και
την οικειοθελή αποκαλυψη αδήλωτων εισοδηματων είναι έτοιμα και αναμένεται να κατατεθούν στη
Βουλή εντος των προσεχών ημερών. Τι αναφέρουν
οι τελευταίες πληροφορίες σχετικα με το περιεχομενο τους. >5
Γουνοπσιοί: Εχασαν το 85%
των εξαγωγών τους
Πρωτογνωρες και δραματικές πλέον διαστασεις
προσλαμβανει η καθοδική πορεία του κλοδσυ της
ελληνικής γουνοπσιίας, που ολοκλήρωσε το 201 5
με πτώση-ρεκορ των εξαγωγών του, τοσο λογω
της ρωσο-ουκρανικής κρίσης και της υποτίμησης
του ρσυβλισυ, αλλα και λογω της ασταθειας της
ελληνικής οικονομίας και της επιβολής των σαρκα'
έσπασε. 0 απολογισμός της περσινής χρονιας,
συμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιεί στη «Ν»
ο προεδρος του Συνδέσμου Γουνσπσιών Καστοριος
«0 Προφήτης Ηλίας», |ωαννης Κορεντσίδης, είναι
ακρως «γλαφυρος» και εξίσου ανησυχητικος: Η
περσινή χρονια (201 5), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Συνδέσμου Γουνοπσιών Καστοριας, έκλεισε με
μείωση εξαγωγών της ταξης του 85% έναντι του
2014, συνολικα τοσο για τις χονδρικές πωλήσεις
οσο και για τις λιανικές. >1 4
Τ| |'|ΡΟ|(ΑΛΕΣΕ
ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ 20' 5 >22
ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ >17
ΕΤΟ|Ρ|Η ΝΑ ΕΝ|ΣΧΥΣΕ|
Τ|Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ|ΚΗ Ο||(ΟΝΟΡ||Α >ι3
|'|ΑΤ| Ο| ΤΥΝΛ||(ΕΣ
ΜΕΝΟΥΝ Π|ΣΩ ΣΤΗΝ Η|ἙΣ|Α >15
Το φράγμα των 200 δισ. ευρώ, Ποσό Που Πλέον αντιστοιχεί στο 1 13% του ΑΕΠ, σΠόει το «ιδιωτικό» λαξιΠ ρόθεσμο Χρέος. «Κόκκινα» τραΠεζικό δόνεια
κόθε είδους (εΠιχειραματικό, στεγαστικό και καταναλωτικό), οφειλές Προς ταν εφορία και Προς τα
ασφαλιστικό ταμεία εκτινόΧθακαν σε ακόμα υψαλότερα εΠίΠεδα μέσα στο 201 5, με αΠοτέλεσμα α
διαχείρισΠ τους να καθίσταται ακόμα Πιο δύσκο
λα αΠό τα νοικοκυ ριό και τις εΠιχειρασεις Που βαρύνονται με αυτό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρνατικα Παρόμετρο, α οΠοία φρενόρει ταν ΠροσΠόθεια τας οικονομίας να εξέλθει αΠό τον φαύλο κύκλο τας ύφεσας και να Περόσει σε βιώσιμα
αναπτυξιακό τροΧιό. Με Πιν ολοκλαρωσΠ τας αξιολόγΠσας, α Πίεσα Προς τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα καταστεί ακόμα ισχυρό
ερα ο Αλ. Τσίπρας στη
τερα, καθώς, Πέραν των μέτρων Που έχουν αδα
εΠιβλαθεί (αΠελευθέρωσΠ Πλεισταριασμών και
καθορισμός του τιμαματος με βόστ1 στν εμΠορικα
αξία, μείωσΠ του ακατόσχετου ορίου στους τραΠεζικούς λογαριασμούς, αυσταρότερες ΠροϋΠοθέσεις διαταρασας τας ρύθμιστ1ς των 100 δόσεων
για εφορίες και ασφαλιστικό ταμεία), έρχονται και
καινούργια. >3
[Βρυξωες] Η Ελλαδα θα είναι για μια ακόμα φορό το βασικό θέμα συζύτι1σας στα συνεδρίασα του ΕυτοετουΡ
ΣΠμε ρα κρίνεται α εΠιστροφΠ των θεσμών
Η εκτίμΠσα ότι οι εΠικεφαλας των
θεσμών θα έρθουν μέσα οταν εβδομόδα σι:ανΑθανα για τα συνέχισα και
ολοκλαρωσα ως αξιολόγασας του ελλανικού Προγρόμματος εΠικρατούσε
χθες στις Βρυξέλλες, με αφορμΠ τα
σαμερινΠ συνεδρίασΠ του Ευτοετοαρ, όΠου α Ελλόδα θα είναι για μια
ακόμα φορα το βασικό θέμα συζατασας. Η ιδιαιτερότατα του σαμερινού Ευτοετουρ είναι ότι συμΠίΠτει με Πι διΠλα συνεδρίασΠ για το Προσφυγικό
Που θα έχουν οι 28 ΕυρωΠαίοι αγέτες στα βελγικό Πρωτεύουσα, αρχικό
με τον Τούρκο ΠρωθυΠου ργό Αχμέτ
Νταβούτογλου και στα συνέχεια μεταξύ τους. >6
_ [συνταξεις]
λ¦ιολοηι:ιιτιιε οικοιιοπιλε ΜΒΜ Μωρό"
Αναδρομικα απο |-' -20|δ για αγρότες ΠΟΙΟΙ
“ΜΜΜ των "εφ" Αύξηση εισφορών θα Πλαρώσουν
Αναδρομικο στο τιιν ίπ ΜΜΜ του εοι ο Η" ε"π"δωμ°ήκ το 1 8 δισ. ευ ρώ
θα αιβληθων οι περισσοτερες επιβαρύνσας Αύξηση ΜΜΟ 9
που προβλέπουν τα μέτρα, τα οποία Μασσσνται στα σωρο"
στην αξιολόγηση. Η καθυσώρηση ουμφσΜας , .
Σε οταυ ρολεξο για δυνατους
ἔ&Μω ως Ξ  καμία  λύτες έχει εξελιχθεί α Ποσοτι
ΜΜ "ως θα (ΙΜ ΜΜΜ γ' μ ς κοΠοίασα των «Παραμετρικών
ή θα Μ το Μα τους' Μ στον Αύξηση φόρου αλλαγών» του ασφαλιστικού συ
ΜωΜΜ αναδρομικο.>5 για συνταξιούχους σώματος· ΠΡ0ΚεΨένΟυ να ω
ωθεί α συνταξιοδοτιιώ δαΠόνα
κατό 1,8 δισ. μέσα στο 2016. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα