Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πιο: ΔεγτεΡΑ:
Δ/ντής: ο. Νικοῆα'ίσπς
Διευθυντής Συντόιξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ί] 80 €]
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤιοΥ 2046 Ο Α.Φ. 2813 !
η'  η 11 5 8. κι Δ. Ξ. | γ .  η.  ο |. ¦ __ ο' 3 | ι 7 . , μμ _. ., ΑΣΤΕΡΙΑ Ξ
ό η *ή* ή ή 'ή ή '   ' Ρίο ` *" ' ` ή .οήνΜ.ιΑκον ΜΜΕ' ο
> '7¦,'Σῖο“ΦΩ “
κ Ξ Πριν από στα ` - 
' ήμερες είχαν ατραπό
τοιις...'τρεις` σ·ιοργανὡσεις ο
και Ξαφνικό αρκες Μαρτίου'
έμειναν μόνο με το ντερμπι τής
Κυριακής ο το ματς μεσον Παναθήναικό ο Για τήν ευρὡπή.`εκουν εκείνοι
τήν ευθύνή για τον αποκίιεισμό από
τήν Άντερήεκτ ο Για το κύπεΜο
όμως και τον στόκο¦τομ
νταμπίι σε τι ακριβως
εφταιΞαν; “ Ζω
ιι “ανατροπή»
που Φερνει τα πανω
κατω στον σουμπιακό.
ως το ωινόήε τής σεζόν ο
Αποσυντονίοτήκε ή σκεψπ
των κερυθρόήευκων» με όσα
συμβαίνουν από τήν τούμπα
και μετα ο Διαπύθπκε όμως
και ή “ατζέντα» τους. ως
τον Μόή ο και αυτό
σεν είναι καθόήου
καπό νεο
·Αεν είναι ένα
οποιοόήποτε κύπεΜο ο
είναι το έκτο σερί κύπεήίιο που
παίρνουμε και με αυτό γίναμε πο
 τό οργισμενο έ
τιπεπ .η . .« . Δ' η 1 μήνυμα του - ι ήυνίκεις του θεσμού ο Το ίσιο σε
ὰ . ~ Δ . ' ῦ έ ' η . κώστα καρτα =:°#::Ξἔ πουμε να κανουμε και με το πρωτα* ή ¦ · παπα στα εοτίαι ήι6αια. τήν ωρα σιεξαγωγής του Η κ°ρ°γ".Α ΟΠΠ". να ΜόΡ“ιιε οσους Περισ` ιιανθρακικός-ιιΑοκ ο @μείς οι “τιμωρήμενοι“ 'Η η Σύμφωνα “ε ω ο” σότερους τιτπους γινεται ο
ρήεπουμε;αήό τήν τήήεόρααή τον... ι'ιΑοκ να παίζει ς “ΙΜ ω ᦦἑπ“δε¦ Η" Γούφουμε ιστορια·
ο και οι οπασοί τους κανονικό στήν εΞεσρα ιακόμα ` χ°Π°"β¦"ω 88”"
ι σεν έχουν εισβόήειι ο Αναρωτιέμαι δυο πραγματα ο: ` `
'ο Υπουργός κοντονής πως αισθόνεται για τήν αήόοασή εΞΑ-`
αιτιακή σήμερα; και επίσήςῇή Αστυνομία που ανήσυκούσε.._πῶς Ξ ” .
και επέτρεψε ιμαζί :με τον Υπουργόραι τα μετακίνήσή στους ξ, _ ,
οπαδούς που εκαναν τα επεισόδια τήν Τετόρτή; ΩΣ των.» - 
 έχουν ήσή ανοίξει... κουί ρενω με τήν ιντεπορ.
για τον 25κρονο όσο
του όήυμπιακοό
 >7 ¦ ανήκουμε Μισές' 
ζήσεις.ἔπρωί και ψ .
. _ ζ ίωρεςιΜρυκόνει
ι_ εντύπωαή τ προπονατήμαςτο
τι “πόσοήρεμος είναι. ακόμα' και όταν ¦
η είμαστε· σωστο σκορ ή=ότα.σετ ο 
' ..Μιιἱ~=“ ρευστό μεταφερει
 στανιό ασα.μαςμεταοερει
 ' ιστοούνή» 7 ή 
“Δεν υποτιμήσαμε τον παναθήναικό ο
'εκει και αυτός αςιόήογή ομόσα ο Δύο
Φορές μέσα σε ήίγες ήμερες Βρεθήκαμε
να κόνουμε 2-1 στα σετ. οποσ και τις
σύο Φορές πετύκαμε τήν ανατροπή»
'ΔΤΡ'|(°
ΔΕΛΤ|°
ο ΜΜΜ θα προσπαθήσει να προήονήθεί με τήν υήόήοιπή ομόσα μέσα η
7 στήν εεσομόσα για να τεθεί στή σιαθεσή του Σίήθα ενόψει παναθήναίκού
σ σετ; Με”
πιο τήν κατόργήοή τονωτινού κυπεήήου στο ποσόσοαιρο. αν το εκαναν
σε εμας ααοαήῶς θα στενοκωριόμουν ο
Είναι ποήύ όόικο για τους αθήήτες και
για τον κόσμο του οπυμπιακού που σεν
έχει προκαπεσει το επεισόσια ο ιι Βία
είναι απαρύσεκτή. θα πρέπει να τιμωρούνται με όποιο κόστος. οποσ να τιμωρούνται οι υπαίτιοι. να μπουν καμερες.
να γίνει ό.τι γίνεται στο εξωτερικό.
όπου παει ο κόσμος με τα παισια του
στο γήπεσο ο εσύ εχουμε σπασει σε
αγριες καταστασεις. πανε στο γήήεσο
για να σκοτωθούν·
πό 'ον“αμοσπονσιακό τεχνικό ς
" ο Ραμόν Άνκεπ Αιτία;
εε τα· να|τον επανω “3
οοωπε,υτικό συγκρό
ήαικνίσια των Μαρίκα .
ντιαιι με εκο.υασόρ και. .μ
τα τεήή#Μαρτίου 7. ' '·
Ρ   
 8.   
°ιθε°σαῇσγικείς ΜΜΜ.  ῦ ` ή τι οι Ηἔε7 77 7-7εἑ. η “Αυτός είναιοπΑοκ. αυτοί είναι οι ποσο
ιι - 7 ”έ Ϊἶὴέῇ“
ἔπΑε>·ι τιΑτσι
ή Αποιιντο Πιτ-ι
ς!7¦σ;Κρσότής έσωσε , 3' και ο Φορτούνής και μπορούν να αήήόξουν
ιιΑιΑικΑ πόθο στήν επανόήή
ΜΚ" °¦° η α κ α" Μ. κ .ι ΈξοΜοςο ποντοι-ι. απο· ~ ετους γύρισε Ἡ σφαιριστες του και αυτός είναι ο προήο- ς - _
ε ο "ή" 2.Η ἔΧἔ:2¦ "Νέα . Η γόρευσε στους παικτες να ι ζ. μ"°ῦμε- Ι νήτής ο Αν ασκούμε να ήιστευουμε ότι ι 1 ΑΙΚ = 7
 κα. "Φ κών”. "Με εκαναν ι επιστρεψουν στα σπίτια η Δ ρ°νγκ ο Μήκος και ο Μυστακίσής είναι ο ιντεγιε 7- 7 η ρ μ 7 7 77
Ϊ ή υπεροψία-. 2!
. , ,
η ψ" Κ°|Κ°¦έ”"°" "ένω" η.: πωπω" χι ένα παικνίσι. κανουμε πόθος·Μήορεί να ε ρω."
Ι. "ως γ""¦°ωχ°"ς'"ω “γω . ι οκόουτς του'. ι γίνουν και έχουν μεγόήή πρόοσο. αήήό Ι
ι νι°¦““ν με Μα” "Πάω". ι κι'ιανθρακικού ή ακόμα σενείναι σε αυτή τή στα» ° Η . - ῖ
Ίγκορ ιΞο'ι και παπαγεωργίου ' Ι~ Γ'°""9 μ 74777777 7 ,Ζ 7ὲ7¦7 Ι 777ἐ ι _ “'=_':°."Ψ"°Ἡυ ς γγ Η μ χ Ρ Δ
ιεε·ι τα γκοή των νικήτων ,  ὶ:=ΐἔ:  κατα Η αμφότερα πΑοκ απο..! °£|'Κ:νΚἔἑἔ=ὲἶρζ ..πως.καρακτήρίζειτις
 ι _. ο .ή αντρική παειιότ“τομςοήοοούαότι .η ' , :~ 7 :ι `·οι·μήιήκτριεςτήςμια·
ί ' ή 'Ω συμμαχίες." ψεύτεςκαιεκθρούς» ήξῦΜΝ ἙΜΤεΒ·¦ . 3 ο, »7 
ο. .. . ο. ,  Μ Ι ψ ψ ο.. ,κασαι.,τσρετανοβα.
κι ι ή - “7 7 7. ή Γ 7 ψιθεα.στήνκοινή .γ . .. . ..
7 .μ  γ. γ ~ η] η Λαζαρεειτς.κονομι.
 Ύ Ψ" ”Μ (ΠΜ 'ι 7 .7 κριστοοούήαυ.
Θε ή” εε η ..όαόαι.τεή κινεί 4 > ·
Λαμπρούσή ή
ζ 1ο .ππο[ιιικήτεμεαο τοκ ΑτοοΜ»ήτο. 
 Στο η
. Τα.νκοή οι συ” ας αήΜΜ€Μ¦Μ αμεα
η· καιοΑργεντινός αιγιαψύνεςι7ο!ι Με ως] Μάρας.,
 χωρίςήοήύ~κόαμο.ήιοςωήρα όραστήκε. τα"
.η . Η_¦κεΡκνππ
· κε ορίστε τα - η
κι. τρικΑπΑ 7ι;-ο και. .
ι ϊ οΑεεῦπποτιι¦ '
και όΜα ποΜό σε μια
αποκαήυήτική συνεντευεή που έσωσε
ή επίήεκτή βο
ωζώ “τ ΠΑΠΑΜι- ήείμποήί κΑιιιιιι7 ή.› ο η οτοισ του·
. και Μπόκα Με ή.ι ι σουιιπιοκου
' · · ι στονοεΜιι .
~ οι πρωτες σκόρερ η :ΜΜΟτων“ε°“”°- ο' ζ Μονωήεύκων- ς . ι Μ" ω)
ο εεπΜπ τα
ι? “ΜΜΜ τισ ανετα ιζ
ετα Ντρεικ 'ιο-οι
.κνπῖε`ιιιιο~νκοτ 1
_ _ _ _ .απο _ Μάο. _ ή _ η Δ β ψ η .| _ κό ο ή "'°_Ν`Φ|Β°
πΑήΑκΑίκιι-πΑπτεοΜικοΣ Μοτο ενσεκατογκοπ . 1 _ ' ι ` ; . ξ  ` “ ί “ ή η Ι 7 η μ"“Ψ|Ψ°γῇ
του πρωτου σκόρερ τής κατήγορίας εμίπιο Φουρτό- - ` . '~ ` ι 77 77
σο ιθσ'ι. εδωσε μια ακόμα νίκή στα ποιοντόρια· ι
κσὡσήςήσιαῷορό '
Ι των σύο ομασων και μ
Ϊ. εξαιρετικό όνισος 1'
.ι οτεήικός που εγινε
η μ γ Β η. η ς χθες στο οΑκΑ!
ς. 6,, “ ¦ ί ί . 7 ή `. _. _
`κ=Ας"ἴἔ” . . . . ῖοινήσιωτες ιιοήμίιόεψςινι· ουσ- _ .γ ο ζέί . 7ε7 
..6¦ῳωσομωε<.ήε η η 1 ~` 1φρἑ"”°“°'"ῳ'Μ μ 1 11 ν Ή`^Π“°Ψ“"Ρὅ“ 
.-Μ"ὲΦ°“ (22.Μῳ~ιΧ , ροήουαου.σε προσπαθειες ι ο ~ :σινσυςνςεκῷρισαν .τ
οικιακό ._ ο. τι.
' και ύή`ής
. .η . .μ Με ε "ω αίΜἩΒ.'“ η τωνῖοαιιπούρΜ75'ικοι ; _ η ι τικυήαο“φιοή..7 ή
7 ξ. ή αζἑοειἔωωε ~ κ. _Γ8κΡνι9“ 195'!“^“° τι" 1 - 7 7.'οο.ι;·ΓΚιοτκοι 1
 Η ΜΜΜ· μ ' ,πήμα Φόρμα)` Δ ι | ήήευρα τής Ξανθής. οι κα Γιόνκοβιτςιαήό το ι'
ο ' " ΛοΓιΑι22ή αγω- ` 7 _ τ Δ  η 7 'ΜΜΜ. ΜΜ“ΞΜ"9€ η = ιωωςι.ήρωω
ς ” νιστική›:κερκυ- 1 ι . μ ή* ς. ή. ο ι. η = κ 7 Σ9Μἀν“°ΡΦΜΜΗΨ π ~ ϊ ή' “"σκόρερτπςομό- 
“ ρα σε. Λαρισα ο. ' .. . . ” . η ” ΜΜΜ· ΒΜΚ“Π°νκΜΜ[ ' = ' _ "*1.σας-έκήήήεήοτή `
` Απόπήων ~` ο α _. | _ η τουςΔμε7τονΑαύκο.οσποιος ` μ ~ μ 7 _ ο Φἑ¦¦Μ.εζόΜ°ε .η
"ΜΜΜ “5. ι οσοή/_αήοτσήαικνισιμ . ς Δ _ ς όικαιοήογήμεναπήρε τον. η κι σαρκήκό ¦ ' Ά ο ή κϋ“£Μ°"|Μ,. 
"ΗΜ" 3, ὶ .<Ρἴἑἶζΐἔἐ¦δ;?“ς Ο . η Μ) Κ:ῖ$ἶἔἔἔῖ _ τίτήο του κι" κύρή στις ο @Μο Λιακό :ἔκ ο ¦6.ὸ¦ΜΜΜ `~
- . - . ; - . . · . . ¦ ή < · ετοκυήε ο 71 7- ι '
~“`^'στερα)καιΣτόθή 7 7 ι η ' 7 · ξ κσες,στα,ήήνασια σ”"Ψὲἔ“ἔμβ"ΨΒ _ ι ι Ύ ` ^` ο . η κ Ω 
9771108 851108 11 7 Ϊ
ο :σπιτια ο :επιΔΛ ε _ Η Ι “ ή ' ο :ισα τα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα