Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 Σνι·χΑι>ι-ιτιιι>ιΛ ο . ΜχΜπ
ι· ' ιικΝΑΘιιΝΑικοΣ ο 
· Δ κνι-ιΕΛΛονΧοΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 20] 6 ΜΕΓΑΛΟΣ χορΗΓοΣ
Μ ' Κ
_ Ϊ 2] + | ΠΑίΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ί ΜΚΕΤΗΕΑ.ΟΗ | Κ|ΝΔΥΝΟΣ ΕΘ|ΣΜΟΥ | ΜΟΔ
Μ8ΕΝΤΜ60ΑΕ.θΠ
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ|ΤΗΣ-Ρ0ΜΑ. ΠΕΡΑ Εηαιημίοη5 ΜΜΜ ΟΤΕ 5Ροητ ί ΝΒ ο -` `
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓκ-ΓΑΝΔΗ. ΜΕΡΑ €Μηιρίοη5 ΜΜΜ οτε 5Ρ0ΗΤ2Ηυ ·. · - |
ΖεΝιτ-ΜτιεΝοικΑ. ΠΕΡΑ €ηαιηριοη5 ΜΜΜ οτε 8ΡοΠΤ ι Η!) ' ν
ΤΣΕΛΣ|·ΠΑΡ| ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ. ΠΕΕΑ βη8τηρίοη5 ΜΜΜ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΖΗΟ Δ ι'
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΤΟΤΕΝΑΜ. ΠΕΕΑ Ευτορα ΜΜΜ οτε 5Ραητ2ιιυ
Λ'ΒΕΡΠΟΥΛ·ΜΑΝΤΣ.Γ|ΟΥΝΑ·|'ΤΕΝΤ. ΠΕΕΑ Ευτορα ΜΜΜ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΑΕκ-οΑγΜΓιιΑκοΣ. ΒαεΜτ ΜΜΜ ΣκΡΑτΣ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ4ΗΟ ` μ
κΛ|ΠΕΡΣ·κΑΒΜ|ΕΡΣ¦ ΝΒΑ ΟΤΕ $ΡΟΗΤ4ΗΟ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 879 | ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2ΟΤ8 | ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑθΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΞΡ|ΔΑ ΤΜ!" €
ί?) ΑΛΛ @ ειμαι-ΡΕΚΟΡ τισ οι", ο ηιιι ιιιιειιιιιτε το Πο κνηειιιιι,
 _ εοτιτετιιντ58ιιιιιοντ,ιιΕι0ντ2¦2ιιισινιτϊιιιιιιντεχειηιιιιιιιιιτειιιΔιΜΜιιΔιιΣ
. 'ι | . Δ' κι "λ - Ψ
Π Στο 4-4-2 καταλήγει ο Πογιέτ
Π «Το ποδόσφαιρο χρειαζεται
Με τομέε» η θεοι τηε ΠΑΕ
για τι5 εξελίξειε. μεσω του Ανδρεα
Δημοτου Π Το τελευταίο χαρτί
για την 568α παίζει ο Αατέραε
ΦΦΦι γγ; σ
ΝΑ ΒΡΟΥΝ ,ιι . _ ε
κ | Ν Η Τ Ρ Ο
Π ο Σίλβα βγαίνει μπροστα
για νασλΜεειτη6ιωεση γ
των «ερυθρ6λευκων» Π «οι.“ τμωρημὲνσι βλεπουν
Με σλλσυ8 να ησίζουν» το σχολιο
του Κώστα Κωστα στο ο . , _
'Ε #χΤ“:ν-!ι¦η7
ι · Ξ 3
| ί ' ” ›
μ ¦ . α ο ›-·1ἰ
Ϊ Π' Δ
Α. . ι Α' . ι.'Μι ι, . ¦ . ,
Πο  Π Οι «ηρασινοι» φτσνουν σε τουλαχιστον ενα τροηαιο τα τελευταια 20 χρονια ' «Εχουμε μηροατα μαΞικομα 3 μηνε5.
Ό ' ί ~ Μ
' 8 οβοΜ¦
' ω. _“ ω ώ... Δ ¦ ..¦.. ο.” ¦__ , ¦.. ε ¦ η; απ Μι
ΜΜΜ" “Με δεν σκεφτομαι ση θα τελἙΐωσω» ειηε'ο*«3Οΐ· θΠΓιὅπσκοηουλοε': <'<Δεν θελω να σκεφτομαι οτι ο ΔημητρηΐΌσ πωπω · Μ ΜιοΜυΜ·
γ __ ΜΜΜ
μεχριτοηικα
 Βιι·ιΑοΔΝιεΣ ο... Ξοι>ιτιτι-ιΞ;Β
ιικει>κνι>Δ . . . . , ,. , ¦ .
Νίκησε Ρ ο τον ΑΟΤ Η" Πέ Με Π Με οδηγο τον Αργεντινο ο·Παναθηναικο5 νικησε στη Λεωφορο μετα απο δυο μηνε5 και|ηαει με αλλη Μ
ρ ψυχολογια στο ντερμηι ' Αειοε συνοδηγοε ο Εβανζελιστα ' Αηοθεωση για Λετο ΓκΑΖΑ κ' Α
για εναν βαθμο την ΑΕΛ _
 - 'ΤΜ'ΜΤ|'λ|λ'Μ'Τ"ΗΜΜ '5'.Μ'ΜΤ'ΒΜΤ'ΗΕΤΜΠ"ΜΟΜ ΣΤΟΝ κΥΡκΟ
 - 0 ο ο 8 λ. ΝλΝίίλ|υΥΜλΗΣ: «Η ιδανικο “ένεση" για το Φαληρο» | ΤΙΜΜ - ΑΝΑΛΥΣΗ: «Τη οιαφοραο Βιγιαιρενιτε» Αγνωστο' ααα το ω'ΜΜπ°
του ηαραιί του αγώνα
ΑΒ( · 0λυμηιακ65
εΞ^'ΡΕ"κ^ ΜΚ°"°^:ῇ ΜΜΜ: «εηιιιιιτιιιει». ιιιιι οτι ηιιν ο ηι0κ ιιιιινΕιιι μηκιτιικι
·Λρη5-Νέστ052-Ο.με ή “ χ ` .ί η
του5«κηρινου5»νσ ησίζουνκαι “οκ-“8 ιδιοι”  ' ί η. γ Δ κ ε¦γΠΝο Ρ
γιατονΠαυλι6η'ΟΟΦΗ2-ί __ .. 24 49 2 '_ ' ·' 5 Η Μάουρα
` β ' · , = · Π ' Μ"
 ·ι·ι>Δι·ονΔΛΝΕΑκοΜ
3 βαθμου5 αηό τον Φωστήρα
. _ ¦ , χ Α ¦ , | . _ Δ - ι γ ' ς
(εχασε 3 Ι ΠΜ τον Ηλ“σ|οκο) ` ρ ' ο Πανθρακικ65 με ανατροπή νίκησε τον τραγικό Δικεφαλο · «Γιατί να ηαρσιτηθὡ:» “ τ Δ · "ΧΧ .
' ' δηλωσω Τουντορ. ηου συνέκρινε του5 Πἑλκα και Μυστακιδη με Φορτουνη και ίντέγε · 7 -;'Ι 
ΟΛΑ ΜΗΔΕΝ
ουτε νικητη5 ουτε γκολ
και στο Ξάνθη - Καλλονή
καιστο Βεροια-Λεβαδειακόε ΣΕΛ|ΔΕΣ τ