Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΟΥ" ΑΠΟ ΤΩΡΑ Η" Η ΜΥ Μ.. Ἑ:ι·::ΞΞ£:°ὲ:3 'δἙἔ$ΞΜ°
ΜΕΤΑΦΟΡΑ τΡιΦοΣ Με τι-ιΝ ΑΝΑΝεοΣιι
ΤΟΥ ΠΑΟ Δωῳ:ῳΞ@υν
ΣΤΟ οΛκΑ :Μο ΔΔμωω ·~ κι
···ι.Η:·. ··ιι 7'οιΧιι.
_ «ΣΠρὡχνε|» ο Αῆοφούζο5 
την ανακατασκευη - ο οιοε απ τσαε σο ει
τπ5 Λεωφόρου περισσότερα πιθανότπτεε να μείνει
4 ῆΔ_
 Ι 'Μαν/ι
 συμμαχ·α
ί Ι ι
' ' · Γιατί τρεῆαθπκε
 με Σιμόεε ο
Αῆαφούζοε
· «Πρόσινεε»
ματιέε στον
ΚιΒραιιί6π
_¦- η·- ..
· Η ομιῆία
'Βαν στα · Κούνί°8 και ,Ζ ο «Δεν θα είμαστε
αποδυτήρια "ρωω°ξ=ἑἘἶ ω · - κομπορσοι στα σχέδια
των αῆῆων», τα μήνυμα
που στέῆνοαν
· Το πρόσωπο-κῆει8ί
που μπορεί να στπρίξει
τπν κίνπσπ
ποιοι όῆῆοι “ι ν
πορόγοντεε .
πιο Σούπερ 1
Λιγκ του8 Ξ
οκοῆουΒούν  ,
· Η κόντρα
ΜΜΜ με
τον ΣαΒΒί6π
«ΒόμΒα» από τον
κ. Νικοῆαΐδπ, πέρασε το
2-2 στο Τότεναμ-Άρσεναῆ
 @βἴεἔἑτ 5·“τ Γιόντ τ
 > `°`ί ζἶ[ἑἑ[Ξ ῇῇἑῖΕ μέσον Ντι'€
` ; " Ρ η :τα
ζ" ο ο ο». Ι =_ΠΞρααε 
το· ποιιενο ι ε ..
 ,: , ° _ ξ ρ ζ. τ πρόταση του _ῇ¦
-' , ·· ι “ _ Ματσωμένσυ χι'
Ποντρισμα και σε απο τα μεγαῆα ά Η', 5,35 
πρωταΒῆήματα τπε Ευρὡππε Σε ποια ματε Βῇέπει
ο ΒΕΤπ·ιοπ να μπαίνουν πανω από ο τέρματα