Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συντόεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €)
(ΥΡ|ΑκΗ ς Μαρης" 2046 ΟΑ.Φ. 45903 ,
:τα ΦΩΤΟ:
Η Τσρετόνορα κραταει
πανευτυχιίς ταν κούπα.
πασισιαύιιενπ από τις Γιώτα.
κονόμι. παςόρεριτς. κων
σταντίνου. ειιιιανουππισω και τεςα
"Λ "ΠΣΔ
"Η" Η!
και εφτασαν στις ο
συνεχόμενες κα.. τακτιίσεις κυπαἰ~ που Μπα γυναικών.
“ αφήνοντας πίσω
 τους τον ΠαναοπΝικο ία)
Μόνο στο τρίτο σετ ακσπσύοασε α Αεκ ως το 4ο-8. απαα
ενα ταιμ αουτ του 'Καβότσεριτς εφερε ένα αερί 456 και
τους Χιώτες να τραγουοόύν μαζί με τις γυναίκες του
οπυμπιακσύ κείσαι στο μυαπό κατι υ·ν·Κ6. όπου “ος
εσύ. οα είμαι παντα εόώ. θα σου τραγουδώ»
ο τεχνικός τας Αεκ Μανώαας Ραυμεπιώτας παραοεχτπκε:
“ο οπυμπιακός οεν μας αώασε κανενα περιθώριο ο είναι
αππα κααύτερα σμόοα από εμας και παρα τις προσπαθειες μας. οεν μπορέσαμε να αντεεσυμε»
Η Μ" του Μίκα Φορ Τζίνα
παμπρσύσα όαΒωσε: “καθε
¦¦ ¦ κούπα είναι Ξεχωριστό ο
' ΜΜΜ· · π ` Η αααοεια είναι ότι όεν τον
περίμενα τον τίτπο τας Μ".
που βγήκε από ταν ομαοικα
9 οσυπειό ο κατακτασαμε τον
στόχο και παμε για τα νταμππ
ο το αφιερώνω σε οπο ταν
οαυμπιακό. στον κόσμο. οταν
ομόοα. στο προαονατικό
επιτεπείο που μας σταρίΖει·
. "ΜΝΗΜΗ - 'ΜΝΑ|τΩπ|κο: 2-ο η κ
Ἡ ταεγκοπτου ανώτερου Με από ι
ι' κεΦαπιες των7Λίπα σου και Ακόστα
Π " Ο!) ΟΓΡάΦἩΟΦ^'ΔΩΝ'ΚΩΝ·
 7- <_ ετααταναα αστα τειιιΜα
ο ισπανός ήταν ο πρώτος που μίπασε σε μέσα τας πατρίοσς του. αναώερσντας ότι
οεν αισοανεται παω ασοααας οταν απατα πόγω των επεισοοίων ο οι ΜΜΜ'.
°ΜΑΡ. ΜΑΝΟ. ΜιΛιεοτεειττ, |ΝΤΕΓ|Ε και ποΜοί ακομα έχουν απο" απο
συμπατριώτες τους σαμοσιόγρόΦους για να καταοεοουν τις μαρτυρίες τους
, ` παταω: - “ακακία σο· και Μούρ ο 7 
κ “διαμαρτύρονται γιου-ταοιαιτπσίαιτου πυργιώτα 7! :
κύριου Λαμπρόπσυαόυ ό ΣΕΛΙΔΑ 5 ί
Μαροοτα σε 44.οοο ί!) Φιπαοπους. στο ντεμπούτσ του τάχα Τσιώπα. α ΜΑ ακαμψε ταν
αντίσταοα του ποιοτικού Απόππωνα και
ανερπκε σταν πρώτα σε" τας βαθμοπογίας
ο τα χρυσό γκαπ πέτυχε ο Σέρβος Μίααν
Μπόγιοριτς. με πεναπτι σου
Ι! Μπα: κοντα:: «κερδίσαμε οποία. εχω
ας ευκαιρίες να,καοαρίσουμε .πιο νωρ ^τ
η μα α είναι μια μαγικό ομόόα α Λαρισα.
ί . ενας υπέροχος κόομσς που.γεμισε το γα
:Υ"ΕΡ πιτκα ίσαμερα): -2 υωνστικι4
“απαίτησε Μω- . τοι: σαιαιτατας είναι ο ΔΗΜΗ-¦
~=ῖ.“ΑΜ“κ¦Μ 3
η :- παοκ.. Μακ
9“Ψ“Μ“ς ως και χόρακε μαζί μας τα μενω γίκα» ¦¦."¦^¦ΤγΜΑΜ=·ιΑ¦¦Μῳκ¦ρ. ^μ¦"¦Μκμ: Ι
ΑποττοΛιι· 7 7 'ο 7 ` “ ,:7:;“ ι 7- '_ νανίαςιμεσβοαοούἙἔ=Ἑ 
· · ΡΑ τόυι.ιουσ-υν _ η' η 7. ι · _ αοι· °“°"ρ" ο ` ε ” · “ ' η “ ί ο ο " - ` “ ' ί "ΜΜΉΓἩ““ η `ΜΜπεογ ανατόπικαςμΜακαα 5οίόυ›-“κΜσΑ- Ι
ΚΜϊ°<ΜΜ“Ρ“ ' τ  ε 3 ~ .  μ κι ~ ι _ ω Μ "'8”'=ἔ'""· α ἔ°"2 ατο ματς αρχίζειους"7.¦9Ή-υΞ κατ ιχανιωνι·,
κερπττιινι. 7 - _. 7 ο , ›- μ  7 7 . ζ Μἐ"& ἐὐ"ής καιΘαμεταοΝεία“€““Μ “Μ Φορέα! αν. ί
45. τρίκαπα 37... μ 
ε .καστεαι;Μυ_ ι :ήμερα στις ΜΜΜ: ·7 τ ~ Ξααοα , αιωνια απαίσια Ματ
αερασε νικαΦόρα η κέρκυρα'-ΤρίκαΜλΥ£°· σπόρ”. . ΜΜοΥΜ ν“τοπιπαςα ικα .
.και,από το Μενίόι η τικόςΜτἐρας-Χανια  ταςΛαριαας ί μ ιαογαεραρτεω
ν παναχαίκα-ιιαναεφαόο Μα? “Μ Βεροια-πεεππειακοε ααα τους παρτ Με
κρατικών είπανε-μ Αναγέννποπ καροἐἔος Με ' '
ρισαςι. ΜΜιααοτἰ Μαρίας). ¦ τωκατ ρωταω
ϊ “ (ΝονΑεασπτε7ι · 
'7 που οτα 44·  πανεπευα για
. Ώρα: 3.4; μ.
85 ο :ειπα ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα