Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ _
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 20 Ι 6
ΕΤΟΣ 260 · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 1.272
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστερός
Τα τρακτέρ ήταν
 δυνατό να πανε
ακόμη πιο μακριά
Σε απόλυτο φτάσω
< των αρχηγών 
Φρούριο η ΕΕ,
αποθηκη ψυχών
η Ελλάδα
σὺ Ι0-ΙΙ, Ιό, Ι8
ΤΑΡΣΥΑ της ελπἱδ
κε 9ιπσ·σο·σσ ααα" |~
γτ ο· ·:·“·^·το·οϊ“ - τη),
- 98409. ·
και της ανατροπής
' Βόλτα
Η «άλλη Αριστερά»
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
λοκληρώνεται σημε
ρα π ΜΜΜ της
ΜΑΜΑ. Λίνεν μέσα
πριν κλείσει και ημερολογιακό τα
επτά πρώτα χρόνια της ύπαρξης
της, η ΑΜΑΡΣΥΑ σύνεχίζει να με
ζει επίμονα το θέμα μιας καλλης
Αριστεράς». πολύ ΜΜΜ
από το κκε και το ΣΥΡΜΑ. Μιας
Αριστεράς πραγματικα ανακαινταλισπισίς και ΜΜΜ.
Μιας Αριστεράς που δεν θα έχ
καμιά σχέση με τον ΣΥΡΜΑ και
την κατάιττιιστη διακυβέρνηση
του. καμιά σχέση με τον ΣΥΡΜΑ
που έφτασε στο οικτρό σημείο να
είναι πλέον ενσωματωμένος τόσο
στην εε όσο και στο ΝΑΤ0. καμιά
σχέση με τον ΣΥΡΜΑ που έφτασε
στο αξιοθρήνητο σημείο να μην
τηρήσει απολύτως καμιά απο τις
φιλολαύιές υποσχέσεις που έδωσε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Μπας
ταύτην ΜΜΜ των προγραμματικών δηλώσεων της πρώτης
κυβέρνησης του, στις 8 Φλεβάρη. τίποτα από όσα υποσχέθηκε
δεν έκανε ο Τσίπρας. Ξεφτίλισε
έτσι την Αριστερά. Μια Αριστερά
ταυτόχρονα που δεν θα συμμερίζεται κι απόψεις του κκε που με·
τητακαιπιθαθιόδυσιπστίαγισω
δύναιπιτομαγωνΜόμενωΜού.
ήνυμασυσπείρωσηςκιαγώναγιαναανατραπείηκανιβαλΜαπ
δρομή του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ: την οποία υλοποι
ί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ ΕΛ, συνεπικουρούμενη από την
μνημονιακή «αντιπολίτευση» (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι/Ενωση Κεντρώων).
για μια συνολική αντεπίθεση του εργατικού λαίκού κινήματος απευθύνει η
3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤ ΑΡΣΥΑ,
η οποία ολοκληρώνει σημερα τις εργασίες της στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, με την ψήφιση των αποφάσεων και την εκλογή των οργάνων
του μετώπου. Περίπου Ι.000 αντιπρόσωποι εκλεγμένοι από τις τριηκές και κλαδικές επιτροπές σε όλη
την Ελλάδα συζήτησαν για τις μεγάλες προκλήσεις που δημιουργεί η
αἄπέραστη καπιταλιστική κρίση, το
δράμα της προσφοράς που εγκλω
βίζεται από τα νέα τείχη της ΕΕ, την απειλή του πολέμου και του σύγκρονου κοινοβουλευτικού ολοκληριοτισμού. Σε αυτές τις συνθήκες και ειδικά
μετά την κρεοκοπία της κυβερνητικής διαχειριστικής λύσης ΣΥΡΙΖΑ. εντός
της ΕΕ και του καπιταλιστικού μονόδρομου, αναδεικνύεται η ανάγκη μιας
Αριστερός ανατρεπτικής, αντικατηταλιστικής κι επαναστατικής. Η 3η Συν
' θέμα
Η κρίση και η απειλή το
Ολοκληρώνεται σήμερα
η 8η Συνδιάσκεψη
με Ι.000 αντιπροσώπους
υ πολέμου
Στο πλαίσιο τού
ολοκληρωτικού
καπιταλισμού,
τροποποιείται και
αναβαθμίζεται π πολεμική
απειλη. Μόνιμη η τόση για
πόλεμο, ΜΜΜαικ
ανταγωνισμούς και
κρατών από την
Μία νέα· την Δασική
τον Δημητρη
Γρηγορόποιιλσσ
σελ. 6-7
διάσκεψη της ΑΝΤ ΑΡΣΥΑ συζητά και θα απευθύνει κάλεσμα για τη συμβολή όλων των μακόμενων δυνάμεων της Αριστεράς και του κινήματος σε
ένα νικηφόρο εργατικό και Μπα αγωνιστικό μέτωπα αντιπολίτευσης, ρήξης και ανατροπής, με κύριο πυλώνα ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα. Στο πολιτικό επίπεδο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί δυνάμεις και αγωνι
στές σε διάλογο και συσπείρωση για
έναν ισχυρό αντικαπΜλιστικό πόλο
- μέτωπο, που σήμερα έκει μεγαλύτερη δυναμική καθώς τροφοδοτείται από τις αντιΕΕ και αντικαπιταλιστικές αναζητήσεις που κόσμου
που διαφοροποιείται από τις δυνάμεις του ρεφορμισμού. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναζητά επίσης αποτελεσμαακούς δρόμους πολιτικού συντονισμού στα κρίσιμα μέτωπα της περιόδου. δρόμους πολιτικής συνερ
γασίας πάνω στο αναγκαίο πρόγραμμα. Η 8η Συνδιάσκεψη θα συζητήσει
επίσης τα αναγκαία βήματα για την δημοκρατική αναβάθμιση της λειτουργίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έτσι ώστε να αναπτύσσεται σε ενιαίο δημοκρατικό
μετωπικό πολιτικό φορέα, με ενιαία παρέμβαση και σχεδιασμό, με όλη την
εξουσία στις συνελεύσεις των ειητροπών της. Σελ. 2, |2-13
' Συνέντευξη
εΦπ πονΔΗ
Μπους πρόσφυγες,
οχι τους φασίστες
σελ. π