Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ῦ ζ ΣΕΛ|Δ0 ΕΝθΕΤ0 «Βρειτε ΔΟΥΛΕΙΑ Με Το ΧΠΝ|!»ΜΣΕΛ.25-32
η · ειναι 
,ἑ: 534 ότιεσες προσλήψεις στο δημόσιο
. .. . ι μ ¦ ο 139 συμβασιούχοι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ο 220 θέσεις στη ΔΕΗ ο Ι75 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ
Θ ' σ γ' 1 ο Επιδότηση 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους. Ειδικός ΟΔΗΓΟΣ για το νεο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ! Επτύ χρήσιμες
#··· · “ . ερωταηαντησεις και όλες οι χρηστικές πληροφορίες!
'“ χωνι
ΤΗΣ ΑΝΤ|ΣῖΑΣΗΣ
ἔδἑἐἔ°“
ΔΗΜΟΣ!ΟΓΡΑ . Ρ|ΣΣΥΝΟΡΔ
“ η ΜΑΚ” 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 20'|6 | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 205 | ΠΜ": '.5 Ε ΜΝ.τοχννηἰ.8τ // Μια” @τοχωπί
ΑΤ|ΚΗ ΑΝΤ|-ΜΝΗΜΟΝ|ΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ|
Λύση «εδώ και τώρα» _ 6
α Ι'. · ·| Ο τ .ι
·· ε · ιι · =:υ:'·
(Τι θα ζητήσει, τι θα δώσει, ποιους έχει συμμόχους)
 " 0:;μοΔε κλπ κογΛι-ιι
“ς α  
 ώρ α μας απολ ι» _
Ε Εργόζονται από '0 ως 20
«Η λιτότητα οδηγεί την
ευρωζώνη στην ασφυξία»
Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος ηροέβλεφε με ακρίβεια αυτό που απέδειξε η Ευ··α5ωτ,
μόλις λίγα 24ωρα αργότερα.
ΣΕΛ. 4
ΤΟ ΕΛΛΗΝ'ΚΟ ΜΕΓΑ^Ε|Ο
«Κανένα
προσφυγόπουλο 77 γ γ
μόνο του στη Ι Ο' 
χώρα μας»
ζ: χρόνια, χωρίς ασφαλιση.
ω Είναι απλόρωτοι τους
“ τελευταίους Ι 2 ως 20 μηνες.
Εθελοντές εκπαιδευτικοί θα Με 'γ ...9 εβγῶ°ἔ τις 5 πλε==°|ες
σκουν στα παιδια των προσφύγων ε“ωΥ'κ ς ΜΜΜ “κ
μια ευρωπαϊκή γλώσσα, ενώ παραλ- χωΡίς θέρμ°ν°"·
ληλα θα παρέχεται και υχολο “ω . ,
υ"οστἡριξη! ψ γ 7 “ Οταν τους πληρωναν, τους
Σελ 22 έστελναν τα λεφτό σε κουτες
 εκλογικό υλικό.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΑΑ. ΤΡ'ΑΝΤΑΦΥ^Α|ΔΗΣ
«ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
να μη μιλούν, αν
δεν ξοφλησουν
τα 360 εκατ.»
Σελ. 35-37
η ς α, ο Κυριάκος λεει πως
τους αναγνωρίζει (ί) και τους
~~ απολύει χωρίς αποζημίωση. 'ἡ'
- του τ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
«Η πλειονότητα
των χωρών της
Ε.Ε. είναι με
το μέρος μας»
ΣΕΑ. ῖ8-¦9 '
ΣΕΑ. 38-39

Τελευταία νέα από την εφημερίδα