Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Καρανίκας σόου: "Τι θα πει αξιοκρατία;"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζεα καλυτερο!
· ΣΕΛ. 46. 1445
 ἔιἩ©ΔΟἶ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑ  τιΡοΣΦτΓικυ
ΜΑΚΙΓΙΑΡ0ΥΝ
το συμφωνια - τραγωδία
κανουν την Ελλαδα μόνιμο Ηοτ 5ροτ με πενικρα ανταλλαγματα - Στο ι·ια:αρι και το Αιγαἱο !
|'|Α ΔΕΣ |'|0|0| ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΕ'|'0|ΕΣ ΩΡΕΣ
Ο συμβουλοε του ΠρωθυΠου ργου - θαυμαστα8
ῖΙΙ8 Μενεγακι1 συνομιλεἱ με το ΠΡΩΤΟ θΒΜΑ
' Γ Ε Ε_. Η 7 
· ΣΕΛ. 22-25
.Σ ι5μβουλο5 του '
ι·ιρωθυηουργου η
γ τι Γενικὴ Γραμματεἱα
ι ρατιιγικοὑ Σχεδιαομ - _
τ ' ' “ . “ 'Ϊ
υ “ - ” ζ "ἑΝἱκο5Καρανἰκ 
Μ; ¦- ω5 μπαρμαν
_ στο «Μαηἱΐεειο»
' Με Θεσσαλονικη5
, γ τον Οκτώβριο του 20'|2
. ο ι _ .
ιι ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
. «Μ(18 ΠροκυΠτουν Σαφὡ8 μου αρεσει ιι Ελενα Ετσι Ζουμε
θεσειε... Εμεἱ8 Μενεγακιι... Προφανὡ8 Παραν εμεἱ8 οι
δεν κανουμε υΠὸψΙι το λαῖκα μου καταγωγα αριστεροὶ, ετσι
για να με βαλουν σε αυτα το θεστι ερωτευόμαστε»
καριερα
. Διορισε και... τον πιο αδιόριστο
Προσελὴφθη και ο δημοσιογραφοε Με «Αυγὴ5» στον οιιοἰο ο Τσἰιιρα5 ειχε δεσμευτεἰ
Η ημέρε5 Πριν τι5 εκλογἑ5 ω θα σταματήσουν οι ιιροσλὴψει5 μετακλητὡν υιιαλλἡλων
· Σελ. 20-21
|·| ΓΑΤΑ |ΜΑΛΑΪΩΝ ' ΣΕ^- 34-39 ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ6Α:
_ Ποιου8 (δεν) εὶδε οΑλεΕοε  ?ΩἩΕΜΧἔξΜ Η
έ στο θΡΙξ8ΠθΠἙθΠτ ΤΠ8 '   ΤΕΛΕ|Α κΑτΑιιιΔΑ
= κοσμικυε κυρια8 Χαλιδια -. τογ «ΑΛ.Ν|.Μ|.»
· ΣΕΛ. 32
 ΔΕΛΤΑ
Το ΘΕΜΑ και τι ΔΕΛΤΑ
στη ρὶΖουν την οικογενεια,
τη γειτονια και την αγορα Με
με 2 δωροεττιταγε8 για
αγορα τιροϊὁντων ΔΕΛΤΑ
ΕΕαργυρὡοτε τι5 τώρα σε όλα
τα ι·ιερἰι·ιτερα. γαλακτοι·ιωλεἱα.
φοὐρνου8. ιτιἱιιἱ Μαι·κετ5
και ι·ιαντοι·ιωλεἰα Με Ελλαδαε
ΣΕ Χ|Λ|ΑΔΕΣ Σι-ιΜΕιΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΕ οΛι-ι τι-ι ΧΩΡΑ - ΠΑ ΟΛΑ
τΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τι-ιΣ ΔΕΛΤΑ
Λειττομἑρειε5 στι5 οελἰδε5 40-43
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
ΗΜΜΜΜ