Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Διαγράφονται δάνειαRecognized text:
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
"ο σπουδαιότερα αρα.
«Ασφυξία» στους
τον ἔ_£°' Η ·πζω καταυλισμούς
ι τ - 8 _ τ ί ”ξ προσΦύγων, Φόβοι
' για επιδημίες
Περισσότεροι από 32.000
Μωαοι στην Ελλάδα.
«Παράθυρα» για επιστροΦή _ζ
χιλιάδων μεταναστόΝ από :
την Ευρώπη άνοιξε η Κομισιόν ΣΗ!. 56 - 57
ς.ιιοοΓΙ“
Αυ[ύἶίην εβδομαδα: 0 τελευταίος πειρασμός (Β' τόμος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ 20221 - ΕΤΟΣ 69ο
Συνεντευξεις
ΓΙΩΡΓΟΣ κΑινιΙΝιιε
Είναι η ώρα
για εθνική
συνεννόηση
›Τα προβληματα
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 5 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 θ
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ  
οι το ..εΝτοιιιιε» ιτΑ πε νιιει·χι·ιιιιινιιιΝεε επιχειι>ιιειιιε
Διαγραφονται δανεια
Σχέδιο για «κούρεμα» μέρους των οφειλών, μετοχοζ πως ΠοιιισΙι Χρεῶν και αλλαγίι στο τααιιαἑεττιειιτ εταιρειών
; ευρείες κοινωνικές
συμμαχίες και πολι- Μ Πρόταση για τιτλοιιοίηση
τικες συγκλίσεις. δανείων και Πώληση των Π Ο] Ν  Μνετονίζε· ο δήμαρχος ομολόγων σε υψηλή αξία ν"
Αθηναίων ΕΑΒ Μὴ"
9/ Νομική προστασία στα ΔΣ. ΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ τρ0Πεζών (803 να ΠΡΟΠΟ· Η ΜΜΜ  Ι
Ι ουν σε υ ισει σωτ ια . . ·°
Πατριωτικο ρ ρ μ ς 'Ψ ς ΨΜΜς _
θ · Μ Νέα αγορά με την είσοδο Μ ΨΜ'  00”
κα ηκον . . Μ  ς κ
Ι ρι·ινατε εαυιτγ ίυηα5 Μ , γ χ χ Μ
ο' συμμαχ|ες 9/ Υποχρεωτικό ου5ίπε55 ρΙα𠦓ΜΜ"* “ ΒΜ'Μ¦ | "ΜΜΜ,;. ›κυβερνητικη συν- για τις εταιρείες παο-5 ΜΜΜ
-ΜΜωΜΜ
ασία των ευ ύτεΦΥ ρ ΜΜΜ'
ρων ευρωπαϊκών
δυνάμεων. προτείνει
ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΕΑ. 16
ΜΙνιμουμ εθνικη
συνεννόηση για
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Δεν αποκλείει ΣΕ ΚΛΙΜΑ μ μ
εκλ0Υεε“μεσα Μ::ι:αα:αετ
ο Κ. ΜΠτσ0τὰκΠς Που Παρ' ολίγον να οδττγτιθεἰ σε
›Σε εξέλιξη το ανοιγμα προς το κεντρο
με το βλέμμα σε πρόωρες κάλπες ›«Είμαστε στην ίδια πλευρα του λόΦου».
τονίζει ο πρόεδρος της ΝΔ Σεπ. 12
«ναυάγιο». Το κοινό ανακοινωθέν το υττεγραψαν όλοι, πλην
των Δ. ΚουτσούμΠα και Β. Λεβέντη. Ολα κρίνονται, Πλεον,
στη Σύνοδο Κορυφτις Σεπ. 3.10
Φορολογική καταιγίδα
με τη νέα κλίμακα
Α"Α|·|ΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑ|'|ΑΞ
«|(ουΦο» χρέος 4 διο.
οτα αοΦαλιοτικα ταμεία
Οι επιβαρύνσεις για μισθωτούς. ΜΜΜ Συντελεστής  ΟΦείλοντΜ 1.4 δία ευρώ για Η ΜΜΜ δαπάνη
συνταξιούχουςΙ ελεύθερους σενάρω 2%  261.500 κύριες και επικου- ωωω 31.18 2831 31.782.. ε,
επαγγελματίες και αγρότες νέας ι “εφέ 32% Με 25.οοι-3οοοο ρ|Κές συντάξε|ς ΚΑΙ άλλα »42428 “ “ δ
600 εκατ. για 24.000 εφάπαξ. χωρίς να υπολογίζονται
και τα αναδρομικά Με·
Αναλυτικά παραδείγματα με  ἔκ. κ "Ή Μό 3ο_ω1_65ωο
τις αλλαγες που ετοιμάζονται Το 2016 
στους συντελεστες παο-7 "96 πιο .000