Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
«ΜΕ'Μ» Ο Λ°Μ°Υ ΓΙΑ ΠΑΟΚ!
· ο αυνδετικόε κρίκαε με Μίχεῇ και α ρόΗα8.ταυ Βρύζα Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤικΗ 8· ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
· Τ'ΜΗ 1,3Ο€
διεξαχθεί...
. . · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2665
· Οι ρητρε5 Που κονουν
δυοκοῆη τη μοτοίωοή του... ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤ|ΟΥ 20 16
· Γιατί ο' «Τίγριι5» τον Βέῆει πίσω στο ποδόσφαιρο 
Μ·  ο
· Το «ΜΜΜ» που δείχνουν ιιωε δεν 8ο
ιιορομείνει... οιιῆόε ούμΒουῆο5 του Αῆοφούζου
` Ντέρμι·ιι Γιατι κρίνουν τον τίτῆο
στα μεγόῆα Πρωταθῆήματα
ο ο 'οδο το ιιοοριομο ποίρνουν τοΝτόρτμουντ-Μιιογερν
Μονάχου, Τότενομ-Άροενοῆ κο· Σπόρτινγκ-Μπενφίκο
ο Κουπόνι-μομουΒ, ευκοιρίο γιο μεγοῆο κέρδη ο ο.    
.ο = ο Πῆηρωνει καῆα