Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τίποτα ων θα
είναι το 'στο
Γράφω ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
Η αφύηοτα
των... ανἱΜων
¦ἔὲἔἐ/ὶΗῖ¦ κ"
Τ'  7
. Ο ΑΡΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ εχει ολο το ρεηορταζ κατ την αναλυση των τησ σηρ πω
 ατιοτελεσματων ϊΠ8 χθεσ|νη8 Ιστορ·κη5 συναντηση5 ΑΕΚ - ΠΑΟ - ΠΑΟΚ,
Ο Αλα|ν Μηαροχα ανοίγω το θέμα
τη5 ενεργοηοίηση8 τη5 οψιον
Παραμονη8 του στην <ίΕνωση»
ΔΥΝΑΜ|ΚΗ ΕΜΦΑΝ|ΣΗ
στην συναντηση _ 
των αφεντ·κὡν Ο Άῖ°°“ΡΕἐἩ σε!" .
των Ομάδων “Ψ σ“ἔἔΣἶξ.ἙΖῖὅ ἴ.?ῖΞἔ.ἘἑἙἔἔἔῇ
ϊΠ8 Σουηερ Λίγκα5 ε ' Ι Ϊ η  '
κα' ξεκαθαρισμα  τα  
ΣΤΗΝ ΗΡΑ παει
Παλι έντρομο8
ο Γκ|ρτζίκη8,
αλλα τίποτα
δεν σταματαει
την καταρρευση · ή ξ Ε
του  34 ΑΕΚ διέλυσε 3-1κτηνμΗλ|ουηολη κα' θα|ηαῇὲψετ σημερα
στι5 Ί8:3Ο (ΕΡΤ2) ντα το'τροηα|ο κοντὲΞοτΔἔνΞ