Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΝΕΒΜ^Ν Χ κΔΡΔΠΙΔΛΗΣ ›. 
γιαέναμήνα ρ . ¦_ ρ · : · ·¦ Ν `
κα' ϊ0 ματἱ
με τον Ηρακ 3ή!
ι1·.·“ειωωαωω ' ΜΜΜ' Ί ··
ΔΡ. ΦΥΛ. 5385 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
μ: ΜΜΜ' Μ ως ΜΜΜ
~ ... /- Ϊ' Ι 'Ψ  >  η
.  --  ., Η  Δ- “
- ι 0ΜΛΡΙΝΛκΗΣ
“ “ Τ  ΤΡ0Φ1ΜΛΜ  ,
 ΜΔ Μ
 ,_ 'Β ΜΜΜ·
· Β · Μ· Μ . Ϊ
7 ΜΜΜ ΜηΜ
Κ αΜο›ΜΜ3-2
ΣΕΛΒΒ
Με ωωω
ω·ω“ωψ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα