Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΑΣΤ|Κ0 ΧΡΗΜΑ
Η καλή... ἔΣιιναίνεση με το στανιό... ι ·
συνεΠε|α των ἑΕ!:¦ζ8=και Πλέον ώρες κράτησε η συνάντηση των Πολιτικών
ο αρχηγών Προκειμένου να Πάει η Ελλάδα με μίνιμουμ
€ᾶρ |τᾶ| €0ΠἘ|'0 | 5 κοινή γραμμή στη Σύνοδο Κορυφής Ρ ΣΕΛ. 3
5/6 ΜΑΡΤ|ΟΥ 20] 6
ΔΡ. ΦΥΛ. 72ο
ΠοΛιΤικΗ & ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ νννννν.ἱ8ρορ8ἱ.ε·
ΡΒ' Στο ΕυΓοἔι·ουρ και
τη Σύνοδο Κορυφής
της 7ης Μαρτίου κρίνεται
η εΠόμενη ημέρα
για την Ελλαδα
ΡΜ Ταυτόχρονα στο
τραΠέζι το Προσφυγικό
και το δημοσιονομικό
η! Οι Πληροφορίες για
βελούδινο διαζύγιο με το
ΔΝΤ και τα τρία σενάρια
για το μέλλον του Ταμείου
ΡΣΕΛ.4-5
Το «ΣΧΕΔ|Ο ΜΟΥΖΛΛΛ»
β! ΜΔ ΧΩΡΑ
«ΓΑΛΑΖ|Ο»
Βετο ΣΤΟΝ...
ΤΣ|ΠΡΛ!
ΡΣΕΛ. '|0
Ο Ευάγγελος
και οι «Πρόθυμοι»
(δικηγόροι της ΔΕΗ)
Μ' «ΣΠάνε» τα κοντέρ οι εΠιτυχίες του Ομίλου
Μυτιληναίου με ΔΕΗ και ΔΕΠΑ σε όλα τα δικαστικά εηίηεδα (Πρωτοδικείο, Εφετείο -αοτικό
και Ποινικό σκέλος-, ΕΠιτροΠή Ανταγωνισμού
κ.λΠ.), με τους αντιδίκους του να ΠροσΠαθούν να
δικαιολογήσουν την ανυΠαρξία τους
Ρ ΣΕΛ. "9
! _ < έ! Ρ_ κ γ μ'
' = τι Λ_
_  . .Με ·
.Φ η ' 
ι ι ΕΞ
. ε έ
Ι πως Με, Ι
κυριε καποια;
| | Μ Μνημείο δημιουργικής ασχετοσύνης
διορθωνεται η κατασταση η αΠόφαση διακοΠής του θεσμού
κνκηΩΜλ ΕκΜΣτΩΝ _
Παρέλαση μαρτύρων  - '
και άνοιγμα · '
λογαριασμών ›ΣΕΛ.ι4
Προβληματική αλλά
του ΚυΠέλλου, ώστε να μην υΠάρχουν
εΠεισόδια στο Πρωτάθλημα!!! ›ΣΕΛ. 23
στις φυλακές ›ΣΕΛ.ι5