Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Εισβολή 911.471 λαθρομεταναστών!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡ Η Ι ἔ^“ΟιΒιυιτυ“Μυκυ
5 ΜΑΡΤ|ΟΥ
20 '| θ
380 ΕτοΣ χ `   'ί 'Φ'
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ~ ~,  κι ι  ή
(10517) 39ι7    ' κ η ;
 - · “ .ιιιιιιιικι:
τιΜι-ιιΕγΡΩ  υ! “ η( ΠίΕΠιΒΗΤΠΡΕΣ'
ι  ι έ ρουτερ 
" Ανατριχιαστικη Πρόβλεψη
για το σημερα του μακαριστου
ΣΕ Μ Μητροπολίτη Φλωρίνης
Έρχεται Πείνα και
"όλοι θα σκοτώνονται
στα χωράφια για μια πατατα"! ί!
Στον κόσμο τους οι Πολττικοί
αρχηγοί την ώρα που η χώρο
βρίσκεται υπό κατάρρευση
Η ΑΘΗΝΑ"!
ΣΕ/||ΔΕΣ 3-7Ο
Μονο γιο το
201 5¦ σύμφωνο
με έΥΥΡ“Φ0
του Υπουργείου
| Εσωτερικών
Στρατηγός Αϋφαντής: Το Σχέδιο Κολέργη για την εξόντωση της ελληνικής φυλής!