Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 20% ΑΡ. ΦΥλλ()Υ 5Ι0 ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ
=~·Μῳ
|δ|ο τ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · 7' Λ Ν
 Η η _ ή η _ """`]”"“""Ψ ἑ|ἑΪἑ! · ' ἔ- < - κ νε - Ξ
ΣἔὅΙἔΒἘΙἩἔἑΗ .ΜΗΝ '(519 ΣΔ! ,ῖ9Υ.Ξ9!Νἑ'ΞΒ!ΕΥΜἩ^
ΣΚΗΝΙΚΟ
 ΜΜΜ γόπες θέλθϋν
καφές»
βάζουν ο· 58 Ι  .
υιον Με!”  γ  
_ Δ = Β  78% 7%
 . Μ  ΣΤΗΝ0ΥΝ . 8
 Τ ν ΟΟ[ΡΟ 080880
. ΑΡΠΛΖΟΥΝ πΕΡ|ονΣ|ΕΣ Μι “Δεν-'ΜΜΜ έ ·
Το σχεδιο
ΦώΦ"ς . Κερδοσκοπ·κό ΐυΠὸ8 «ολώνουν» ος νρόπεζες
«κόκκινο» δάνειο - Πλε·σνηρ|οσμοί ΜΜΜ,
Απόλυτος έλεγχος της επιχειρημοἩκὁνηνος
θέλουν να «φάνε» όλα το φιλέΤο της χώρος
Μ¦  ξ Τσοκίζουυ νη μεσο·α νοξη
 λ 7 ° @ο .¦ ο Η ΑΞ|ΟΛ0ΓΗΣΗ ΜεΤΑνΡεπε· Σε ΠΑΡΕΛΘΟΝ κΑ· το ΑοοΡοΛοτΗΤο ΜΝ
ΝΕΑΔΗΜΟκΡΑἩΑ ° .
κρίνω κ"ρ¦ῇκω “Η ΘΑ ΠΝΕ· ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ κοΡγΦΗΣ ΠΑ Το ΠΡΟΣΦγΠκο
ΜΝ Η Τουρκία είνα
ουροθυυους
. ·κωνους
Δ Θ ¦ κοΜνΜζΜες
η προγμοἩκή  
υπευθυνη της κρ|ση
ΚοινοβουλεΜ 
ί' . >Μ8 ' θΑ Π|ΕΣΟΥΜΕ ΠΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕ| Η ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ Τ|Σ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ;
_ βουλειπέοΆνΜ
8 κουγος στην