Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφές μειώσεις στις νέες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ η ΤΖΕΙΝ ΕΙΡ ` Τε ΠΑιΔικΑ ανο
Το £ιιΑιιι0ηΕΒιωΝιΕ ·· χΤΤΤ'ἑΕΤὲΤΤΤΤΨ Έ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  -  ο  
,τ τ.μ“;, _._ οτ. “μὴ
ο οΜολὁἶΗΤιἶ
κΑι ΘΑγΜΜογρΓοΣ
Σαββατο 5 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.835 - Τιμή 1,30 € (5 € η έκδοση με τις ηροοφορἐς) - νυνννν.ε-τγροε.ωΜ
ΣΦ0ΔΡ|·| κΡιτικΗ ΣΤΟΝ _
τΣιΠΕΑτιΜ9 29ι5“._ ΣΕΛΙΔΕΣ · Δ · · Δ · Δ ·
18-17 · · Δ · ι
Ευρω-συναίνεση
ι Δ .
| · Ο Ο Ο ¦ · . Δ
 Η ο ε Ο . . Ο . . · . · . Δ Λ γ Δ
ι ι ι |
Ο ' ' Ο ' · Ο ' Ο Ο Ο ' 7 7
σο· ΑΤΙ'ιιιιιΜ¦ι '
· ο · ο · Λ Λ | η ι ι Λ | ν | ι
τ ο Ο ' ' '
 ο;;; μια: μ Δ;; κι.;;;ζζ“ὲ; 0Λ0Τ0
δέχθηκε τη «Διατηρὡ έντονες ιιΑΡΑΣκι-ιΝιο
· · Ι › ΖΥΓ
δημιουργια εηιφυλαξεις κατα της οκταωρης · · · ο ^ “Μπιλ 'ΝΤΑ:Ν ΣΦ““^Ξ'“““=
Ι Ι | Ι Ι _ ` Ν =
κλειστων κεντρων ησσον ο Τσιπρας και συσκεψης των Δ . . . Δ . _ . ΜΜΜΜ Νεε:ΣΥΝτΑ=ΕὶΣ ζω) οΞἔΞβμ
› | › · · ο ΚΡΥ°° κο ^"“ξσΜ" Μ", Σε Ποσό “Ν .
κρατησης|για η κυβερνηση μηορουν ησλιτικων αρχργων _ _ . _ ¦ . ¦ _ ι Με Μἶ=ο “ἩΞἩΜ“ Ι 332 08.8 Σειἶἔωο
τους ηαρατυηους να διαχειριστουν στο Προεδρικο · . _ _ Με" Τἑ:%Μι 'ΗΜ “Μ ΜΒΜ) Ε :;;ἔἑ 41.5
μετανάστες την κρίση» Μέγαρο Μ ΜΜΜ 5272 4225 Μ ,2 ω Σἔ'Ξ
_ · = · · · ·· · · 502 :ο Ζ;; “κι ῖ ο:: :ο
5 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕ|ΙΒΡΤΑΖ ΠΑ' = Τζο πω τῇ 1% Ἡ ` ως ὅ
Η ΕγκΑιΡιΑΣ κι
ΠΩΛΟΥΝΤΑ| ΕΞΟΧ||&Α ΣΤΗ ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 
ΤΑ νϋἶ@ “η Ϊ Ρ ο “
ν' · ·
^ .ι '·- ·· 7_
Ρ“'_ Απ °.: Τ·
.ι μη·
ΤΑ ΑγΤοκιΝι-ιΤΑ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ε|ΝΑ|_.. ΕΔΩ Τ
¦`_ Χ
0 |'|Ρ°ΕΔΡ°Σ ΤΩ" ΕΛΛΗΝΩΝ 0|'κ°Λ°|'ΩΝ ΕΞΗ|Ἐ| "Ό ΕΠ|ῖΕΥΜ Ρ ΣΕΛ. Ι 3
ΒΡΕΤΑΝΟ| ΑΝΑΚΑΛΥψΑΝ ΤΗΝ “ΑΧ|ΛΛΕ|Ο ΠΤΕΡΝΑ” ΤΩΝ κΑΡκιΝικΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα