Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΤΕ, Ι:ΟΠΙἱΙ“Ι5, ΕΒΕΤΑ ΡΑΒΜ5, ]&Ρ ΑΒΑΞ Ο 24-25
ΚΟΜΜΑ ΑΑΝΕ|Α · 5 Ε|ΣΗ|ἩΕΝΕΣ · ΙΟ ΗΑΗΡΟΦΟΡ||(Η · Η
Οι νέοι στόχοι Οι Πρώτες εκτιμήσεις Με εξωστρέφεια αΠαντούν
και τα αγκαθια για τα μερίσματα οι εταιρείες του κλάδου
Τώρα οι· Με
το στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έτος Ι9ο · Αρ.Φὑλλου 937· 5-9Νορὐον ΖΟ|6 · θ'
ΕΝΤΕΒ$ΟΡΤ · ΙΟ ΕΠ|ΑΕΙ(ΤΟΣ · Μ · ΝΑΚΑΣ · Η
.ΗΒΟ ΦΥ
ωνΟνν.ευτο2σεγ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΤΤ|(Α ΟΒΟΟΡ · 22
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Το ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙ.Ι]Ε ΕΗΙΡ8 9 ΙΙ
Τ α ωραια αέιωαα, α;ιααἑγας αφτα;
και η αντίδραση της αγαρας
 ΡΜἴἱἘΑ>8 Με
το ΕΠΕΝΔΥΤ'ΚΟ ιΞ·>ι·αΛιΞιοΤΜ