Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στην αξιολόγηση της οικονομίας εξακολουθεί να ποντάρει το Χ.Α.Recognized text:
μ ἶ.ς;'<.=.
ἴ- ·ε>ι· ,
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ν”κ-' . 5--.·--_ :- ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΝΤΟΥ 20Τ6
Μ·Μ ω·“ μ
Οι Δεικτες της η
ν·“_-"-·-Μ···ω··-- κ·-··”·
ΕΤΟΣ 27ο
...ω-.ω Επιχειρήσεις & χρήμα
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5645 Τ|ΜΗ Τ¦5 €
_ Μ · ι...-¦ε-ῇιῖ ω..
554.38 
"ΜΜΜ  _ Μ Ανοδικές 
ΜΜΜ    _ ' Μ .......  .......................... ,.
Μ Καθοδικές
Μ  ....................... ..
ΗΜ. ΜΜ Μι Μι σε Με ότι” ....  ..........  ..
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑ| ΣΤΟ ΕϋΠΟΟΠΟϋΡ ΤΗΣ 7|·|Σ ΜΑΡΤ|ΟΥ Γ|Α ΝΑ ΠΕΤΥΧΕ' ΠΟΛ|Τ||(|·| ΛΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΛΞ|0Λ0ί|·|ΣΗ ΤΗΣ 0"(0Ν0Μ|ΛΣ
εεακσήσυθεί να ποντάρει τα χ.Α.
κή τεχνικό ζώνη των 545 - 550 μονάδων
ΥπερφαήόγγΖοντας χθες και την καθοριστι
Φ γ Π Καν*
βεήτίωσπ τσ 2046
Αιρπε Μακ: Στο 4.45 δισ. τα κέρδη προ
πρσβήέψεων τσ 20τ 5 - Στο “ιδ.7% σ δείκτης
Ωστε 'Ποτ τ - Δ. Μαντζούνπς: Επιδιώκουμε
Σελ. 8
Σελ. 32
λοκλήρωση της αξιολόγησης
στηρίζεται το ελληνικό ράλι στο
ΧΑ., ενώ η Ελλάδα στρέφεται στο
Ευτ08τουρ στις 7 Μαρτίου για να πετύχει πολιτική λύση.
Αισιόδοξος παραμένει ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλεῶής Τσακαλώτος
για το θέμα της διαπραγμάτευσης γύ·
ρω από την αξιολόγηση λέγοντας ότι
πιέζουν πολλοί παίκτες για να βρεθεί
λύση. Και ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης ανέφερε ότι σε δύσκολη θέση δεν είναι η
Ελλάδα αλλά το ΔΝΤ. Υπενθυμίζεται
ότι το ΔΝΤ βλέπει ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό και απαιτεί μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι ο
πρώτος θετικός καταλύτης για το ΧΑ¦
το οποίο φέτος θα μπορούσε να κάνει
την έκπληξη αν κοπάσουν οι μεγάλες
Σ την αισιοδοξία για τη θετική σ
ι αβεβαιότητες γύρω από το προσφυ
γικό και την παγκόσμια οικονομία. Είναι άγνωστο πάντως αν η ανοδική τάση¦ τόσο στο ΧΑ όσο και στις διεθνείς
αγορές, θα συνεχιστεί ή θα αποτελέσει αφορμή για ρευστσπσιήσεις από
ίυπόε βραχυπρόθεσμσυ χαρακτήρα.
Πάντως ο επικεφαλής στρατηγικός
αναλυτής για τις παγκόσμιες αγορές
της (Μόστρα 5αὡε. Ρότα Ορροπποίπιει; βλέπει ευκαιρίες στην Ευρώπη
θεωρώντας ότι ότι δεν θα υπάρξει αποπληθωρισμός. Σε σχέση τώρα με
τα τρέχοντα επίπεδα η τελευταία άνοδος για τον Γ.Δ. μεταφράζεται σε έ·
να ποσοστό της τάξης του 30,50%.
Για δε τον τραπεζικό δείκτη η αντίστοιχη είναι ακόμα εντυπωσιακότερη
στο Η 7%¦ αν και οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν αρκετά μακρυά από
τις τιμές στις οποίες έγινε η ανακεφαλαιοποίηση,από 15% (ΑΛΦΑ) μέχρι
70% (ΠΕ'Ρ)...
Οι μετοχές της πραγματικής οικονομίας πήραν χθες την σκυτάλη της συνέχισης της ανόδου στο πίνακα του ΧΑ.¦
συμπαρασύροντας σταδιακά και το
υπόλοιπο ταμπλό υψηλότερα. Η αγορά και χθες επιβεβαίωσε την εικόνα
που εμφανΖει τις τελευταίες ημέρες,
όπου υπάρχει ένα άτυπο τοιαιίοπ, με
τις μετοχές| κυρίως του Π5Ε 25, να
διαδέχονται η μία την άλλη στη συμβολή τουςστηνάνσδσ. Σελ. ι ι. 'Η
κ της ημέρας
Μετά την ψήφιση του ' Κατά του «Βισχιτ» σι
ασφαήιστικσύ τα εφάπαξ αυτοκινητοβιομηχανίες
Γ. Κότρσύγκσήσς: Υπάρχει μεγάήη Υπέρ παραμονής στην ΕΕ.
καθυστέρηση και σφείήετόι στο ΔΝΤ Σιλ. ι το 77% των εταιρειών
Μήνυμα Αη. Τσίπρα εν όψει !
της κρίσιμης Συνόδου
«Η Εήήόδσ δεν θα σνσήόβει περισσότερους ί
, Ι . , ι
προσφυγές απο οσους της ανόήσγσυν»  ι, ι
Σε λ. |)
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α · ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-6
Διαβεβαιώσεις
ια τις ιΟΟ δόσεις
ἐξ. ιῖ']9ιΜἶΠ
· ΣΩΛΚ ο.855€ ύ
Γιατί ήταν η Μετοχή
Σελ. ι 3
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
Σελ. Μ-|6
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ευτσσεηκ:
Τι σχσήιάζσυν
5 οίκοι
Ποιές τιμές-στόχους δίνουν
για την μετοχή Σελ.8,15,ῖ6
Πετρόπσυήσς:
Αύξηση 2ι%
στις πωήήσεις
Αυξημένα το ΕβιΤΟΑ.
μειωμένο τα κέρδη
ΔΙΕΘΝΗ
Χάνει
δυναμική
η Ευρωζώνη
Η ανάπτυξη ιδιωτικού κήάδσυ
σε χαμηήό Β μηνών ω. ·:
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α
Ανατροπή
στον υπσήσνισμό
συντάξεων σΑΕΕ
Αήήσγές για συνταξιοδότηση
από ή/7/2Οι 5
Σελ.9
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “Ια-26