Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βήμα για συμφωνίαRecognized text:
”Μι-“Ψ   Σ ΙΑ τινννμ_ιιιιειτι8ιαςι·
|(ΛΙ)ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΛΡῖ|(!Υ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20220 - Ϊ|ΜΗ Ι,ΈΟ ΕΥΡΩ
Ε"|(ΑΩΒΙΣΜΕΝ0Ι ΒΡΙΣ|(0ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31.000 ΠΡ0ΣΦΥ"ΕΣ - 0Α Φ0ΑΣ0ΥΝ ΤΙΣ 150.000
Αναζητειται εθνικη γραμμη για τα Προσφυγικσ 
Σημερα το ΣυμΒουλιο Αρχηγὡν - Τη Δευτέρα η Συνοδο5 Κορυφη5 
Τηνανάγκη εθνικήςσυνεννόησης- πρωθυπουργός στη σημερινή σύ- Αλ. Τσίπρας θα παρουσιάσει τις προσέλθει στη Σύνοδο ΚορυΦἡς 
για το ΠροσΦυγικό θα τιρστόξει ο
σκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ο βασικές θέσεις, με τις οποίες θα της Δευτέρας > σελ. 8 - 25
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΖΑ _
κι-ι τι ·
Το Σαββατο
Ο τελευταίος πειρασμός
ΤΟΜΟΣ Β|
Ενίσχυση της ρευστότητας
Το «μηαΖουκας»
του Μ. Ντραγκ1
Περιμένει Π αγορα
Ο Προσδοκίες νια περαιτέρω χαλάρωση
της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ
Ο Οι αναλυτές περιμένουν νέα μείωση
του βασικού επιτοκίου > σελ. 29
Στο Ευτοατουρ της Δευτέρας οι κρίσιμες αηοΦασεις
Βημα για συμφωνια
Προσέγγιση με ΕΚΤ και Κομισιόν για
την αξιολόγηση Σκληρή γραμμη απο το ΔΝΤ
/|““_ "Ε ·· _
/ Ψ λ ι' :χ ι
0 Ελπίδες στην Αθηνα
για Χαλάρωση των όρων
αιιό τους δανειστές
Ο Θετικές οι ενδείξεις από
τη συνάντηση του κουαρτέτου στις Βρυξέλλες
0 Σημάδια ευελιξίας
αιιό το Βερολίνο
Εισπρακτικό μέτρα
Στα Ταμεία
75Ο εκατ. απο
κατασχέσει5
Ο Αλλα 400 εκατ. ευρώ
θα διατεθούν από τον
«κουμπαρά» του ΑΚΑΓΕ
°ΜΜΜΠΜΝΛ
ΜΜΜ “εἴ
Συν-:λική οιΞ::λἡ
σωστα·
,__ γη
194.185 '69.969
Αριθμός 0Φ“λ““"
Μ _ Μ· 
Μ, “Ε Μ Μ Μ"
γ¦ι¦οςοοεΞἩις Μ"Μ
| 1286' ιοεε
ΣΕ ΑΓΩΝΑ δρόμου επιδίδονται τα ασφαλιστικαταμεΙαγιανα εξασΦαλίσσυν τη
χορήγηση των συντάξεων > σελ. 6
Εκκληση από ΣΕΒ
Μειώστε τώρα
δωσω οχι σε
νέου5 φορου5
Ο θ. Φέσσας: οχι στον Φορο
λογικό στρανναλισμό της
ιδιωτικής φωτοβουλιας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και νοικοκυριά λυγίζσυν
ωΜ6τοΜΜΜΜΜ
τόνισε ο προεδρος του ΣΕΒ> σελ. 3
Εως ενδείξεις για καταληξη των διαπραγματεύσεων της Ελλαδας με ΕΚΤ και
Κομισιόνσε καταρΧην συμφωνία, αρχίζουν
να διαφαίνονται. Οι «σκληροί» της Ευρώταις Χαλαρώνουν τις Πιέσεις, ενώ τοΔΝΤ
δηλώνει πως υπαρχει πρόοδος στις συζητησεις, αλλά επιμένει για δημοσιονομικό
κενό 4%-5% του ΑΕΠ. Στο ΕατοΒτουρ της
Δευτέρας αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις και ο Προσδιορισμός της ημερομηνίας
επιστροφής των Θεσμών στην Αθηνα για
την αξιολόγηση> σελ. 4 - 5
Στι5 55ί¦3ό μονόδε8
Κέρδη ]ο¦2%
στο ΧΑ. σε έξι
συνεδριασει5
Ο Ανοδος κατά 50% στις
ιραπεᾶκές ατυχές απο την
Πέμπτη 25 Φεβρουαριου
ο Γενικός Ματς
ας 6 τελευταίες συνεδριάσεις Μ
Ζω" 535.78
ααα 52ο"
520_ 50712 
25ο Μ 29/2 το το ιο
ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ανοδικές συνεδριάσεις το
ΧΑ. καλυπτει εν μέρει τις υπερβολικές
απώλειες του διμήνου > σελ. 9
Α|ρ|ια Βαηκ: Στο 1.15 δισ. τα κέρδη προ προβλέψεων για το 2015 Με. 10