Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Ττ_νυξυμε τη Πρέμτερ Λτγκ_στυν.έρυ με'.
- _. . . Πἑρ6υε κυτ η 6υυὁυ του Γρηγυρόπουλου “
2] 5 ' 5 με 6“66ῶη_ Τρελή του" υυό τό σου
Η ||' °Σ"ΠΠ  · 0·τῖῶἘίγΒῖτρες ήρ6τυε·ᾶυ·ἘᾶήτὴἩβδῷυὁυ
, “7 _ὲ   Δ έξ ζ', ¦_ρ”ῖΪ Έ ` 7
ΔυΜοΥ29υ. "ώς ·υἱΜΕεΜωτο  Κ
Ι! ΜιΜυ“'·"ω¦
  Τ° 'έ"“ Μ' η 'Παρτυ
ο' το ῦ τ . ' · 7 ο υ ο” (α
Β Βεντοεετ 8 εοντ·ο8ετ
υτυ ΜυυΡυγυ... κΑτΑΣτΡΕουγυ
υποτυτίυς της
κυβέρνησης τυ...
, λουκέτυκωηλυγυἡ
; :7 ”υυνυεώόυυ.κυβετ 
 Δ ' Ώ Μ' ί  ΜΜΜ”
ΜΒ"Χ|ΕΠἩΣ. ~  | ί ' ο
ττυυτττυτυτ μ ¦ .. ..
υυυυυτωτυττ...“ Δ ¦
εξτοὡυετ
Βυτες κο·
ΕἰΠΞΪἶτἶολῇΘΕ1Σς Που 7
ο1 άλλοι κρυΒουν
“ΕΜΕ|Σ Τ|ΜΩΡ0ΥΜΑΣΤΕ!" Π "κ “
Απἱοτ£οτες έατογγεΜες του ` ¦ '·  7 ' ¦ · ¦ . . . .
Διευθυντή Επικοινωνἰ“ς το” . ν τ Δ _ του θρυλου για την οπτοτευτη οποφοση Κοντονη Που
Ολομπτοκοῦ: “ΕἱΧον κροτητῇυιο ·    ουσιαστικό στερεί απο την οττοὁοὁετγμένο καλυτερη ομάδα της ελλάδος > ο
ὅπου στους ΠοἰκτΞς μτΙς“!...  > · · τη δτεκὁτκηοη ενος οκομο τττλου κατ... επτβροβευετ τους χουλιγκον!
Ο "ΠΥΡΟΣ" "Η" ΣΤΗ' ΤΟΥΜΠΑ Μ'
ΜΕΤΡΑ!" το ΣΚ"Μ0Μ Μ
!ΝΜ“υᾶΜΜΜ
ΜΔΕ Η" Ρ|"Μ ΑΠΟ Τ"" ΕΜ
εΠ1Βἱωοἡ του στην Ευρωλίγκο
"ΜΜΜψΜΜΜΜπΗΗ
πΜΜΜΜΜΜΜω
Μωα'Μ'Μ ΜτΜΜΜ
κο1θἑλετμ€ τον Ουὁρικ και
τον κοσμο στο Π).τυρο του νο
"γονοτἱοΣΙ“ τη ΛομΠορἀλ