Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 '77Τ79Τ'085Τ55' '"
Β _ .. 'Ξ.."'- ϊ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ!
 · ΑΑ 
ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΠΑΛ' ΠΛΑΙ]
ΜΕ ΤΠ "ΜΤΒ", Τ" ΑΣ|ΣΤ
ΚΑΤ 5 Ρ|Μ|ΤΑΒΥΚΤ, ΜΠΕΡΝ
ι'Ε'Τ0ΜΕΜΤ... ΒΥΜΑ
' ΣΤΟ ΒΕΛ|ΤΡΑΛ| ΤΗ"
ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η εΦκΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ πΑΝΑΒΝΜΤκοΝ ΜΜΜ· ΜΜΜ" ΜΜΜ" “το Μη: '50 ε
, “μ ο
Μ_ __!ὡχ _ 
ῳ¦ΤΚΚ ΚΥΡ|ΑΚΗ ΠΑΠ' ΣΤ!) ΟΑΚΑ
γ Δ  η ΑΤΗ ΚΕΠΠΑ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑ):
ο. κοΝΣτΑΝ·ΔΗΣ
- ΜΜΕ Κ" ΠΑΠΑ!
 ΡΑΝ ἔ»ἔ5ΐ ἡ' ς · 0 ·
-.ςΑιε8ιῇπ› 
Μο ΜΜΜ ΚΑΤ ΣΤΗΝ ·ΣπΑΑ·λ
Το Α3]
Ξ ΜΑΜ ΜΠΗΚΕ το ¦
 ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤ" ΕΑΕΕ
ν ΜΝΗΜΗΣ
Τ |Α ΤΠ ΒΕΡ0Λ|Κ0
Ακη· η .ϊ 77 
Η"    Β
ι :7 ¦Δ¦ἶΜ_  Το Ξ
 ΑΜΚΑ” ο
°  ε ΑΜΑ-ΜΚ
ΕΡΕΜΤ η
Ιβ: Δ ΔΑ
Η ο 7! 7
 Α  ΚΕΕ! Α
οἴ_Α_
Η ΚΟΜΙΝΗΣ Λ|ΕΚΠΨΕ ΤΠ ΚΥΠΕΛΛΟ. ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ
'ΤΟΥ ΕΥΑ|Ε8ΚΤΠ'|0|ΚΒΚΚΕ ΚΑ| ΚΑΤΑΛΑΒΕ Τ' ΕΥΜΒΑ|ΚΕ|
ΜΕ Ε|ΚΑ| ΚΑΚ ΜΑΤ ΑΡΤΑ
ΜΜΜΤ£ψΠΑΤ°ΠΜΜω
  ΚΑΤΑΡ ΑΜΕΑ
δ ΠΊ ΤΤ Μ Ι' ΤΜ' Τ
Ϊ"Τ:Π ' ”·' ' Το!”
342 ΚΑΠΕ' ΜΕ ΑΤΡΜΚΤ0
ΕΤΑ" '|
ΜΜΣΤ"ΜΜΜΜΜ"Μ'Μ
ΚΑΙΜΜ'ΜΠΜΤΛΕΜΜΠ«ΤΜΤΜ
Το ω1νοκοἔΠσΛο 8ο οεοσοοθοοοω
οομεοο ως 3Πμμ Μο Νοε οτ>ΕΡΤ2Ι
νοκονοοντο κο οογκροοο οτοΧιο
ε κοινοοοοουντονικο οΡοΣιοοεο<τοο
ο οιοκοω οΙο ΜΝ. οοελλοο
Β τ. Ν|κοῳοΑΝΝΗΣ
ΜΒ. ΜΜΜ...

Τελευταία νέα από την εφημερίδα