Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πόιντ σύστεμ για χρέη προς τα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΡΑ

παρασκευη
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10310

1€

www.ethnos.gr

ΠΑΙΔΕΙΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Τα πτυχία με τις καλύτερες
προοπτικές απασχόλησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗ

Διετή προσχολική αγωγή
ζητούν οι νηπιαγωγοί
• Σελ. 7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το νέο καθεστώς αδειών
για τους αναπληρωτές

• Σελ. 6

+

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠ
ΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ
ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΑγΟΡΑ ΕΡγΑΣΙΑΣ

Ποια πτυχία προσφέρουν
τις
καλύτερες προοπτικές απ
ασχόλησης

Η επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος την εποχή
της
οικονομικής κρίσης αποτελεί μία από τις μεγαλύτε
ρες
«σπαζοκεφαλιές» των
υποψηφίων που προετοιμ
άζονται για τις Πανελλαδικές

Τ

α νέα δεδομένα στον επαγγελματικό «στίβο» και η ανασφάλεια των αυριανών υποψήφιων εργαζομένων για
το αν θα τους
εξασφαλίσει το τμήμα
που θα επιλέξουν επαγγελματικές
προοπτικές απασχολούν ολοένα
και περισσότερο
τους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου. Με Οι βάσεις εισατη βοήθεια ειδι- γωγής στα περισκών συμβούλων σότερα τμήματα
σταδιοδρομίας, παραμένου
ν προτο «Εθνος - Παι- σιτές για την
δεία» επιχειρεί πλειονότητ
α
να καταγράψει των υποψηφίων
τις τάσεις της
αγοράς εργασίας και
τις ανάγκες που
θα υπάρχουν τα επόμενα
χρόνια. Στο
σημερινό αφιέρωμα
για τις Πανελλαδικές, εστιάζουμε στις
σπουδές, στα
επαγγέλματα και στις
προοπτικές στον
πρωτογενή τομέα δίνοντας
χρήσιμες
πληροφορίες για πλήθος
τμημάτων
που άμεσα ή έμμεσα
συνδέονται με
εξειδικεύσεις και επαγγέλμα
τα που
παρέχουν δυνητική
απασχολησιμότητα σε αυτόν.
• Ρεπορτάζ σελ. 4-5

»

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΑΤΡΙΚΕ
Σ ΣΧΟΛΕΣ

Μεγάλη
ζήτηση για
Ελληνες
γιατρούς
στο
εξωτερικό

Το νέο
καθεστώς
αδειών για
τους αναπληρωτές
»15-18, 31-34

Με το βλέμμα στραμμένο
στο
εξωτερικό ξεκινούν εκατοντάδες Ελληνόπουλα τις σπουδές
τους στην ιατρική επιστήμη,
ενώ η προσπάθεια που πρέπει
να καταβάλει ένας μαθητής
για την εισαγωγή του σε
κάποια από τις επτά ιατρικές
σχολές μας είναι πλέον κάτι
παραπάνω από τεράστια. Οι νέοι
όμως γοητεύονται από τις
σπουδές στην Ιατρική παρά
το
γεγονός ότι γνωρίζουν τον
τεράστιο κόπο που πρέπει
να καταβάλουν ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,
αλλά
και τα πολλά χρόνια που
θα
περάσουν μέχρι να αποκτήσουν ειδικότητα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΡΑΝΤΑΡ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΠΟΙΝΤ
ΣΥΣΤΕΜ
για χρέη προς τα Ταμεία
• Σελ. 2-3

ΒΡΗΚΕ... ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗ ΒΙΑ

Ο Κοντονής
έσπασε
την Κούπα

Η

λεκτρονικό σαφάρι με στόχο να εντοπισθούν οι οφειλέτες των
ασφαλιστικών ταμείων εξαπολύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
υπουργείου Εργασίας με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού. Στο στόχαστρο μπαίνουν αρχικά οι κατά σύστημα κακοπληρωτές. »37

Γύρισε το ποδόσφαιρο 42
χρόνια πίσω. »19, 20

Το προφίλ των οφειλετών που θα
μπουν στο στόχαστρο  Ηλεκτρονικά
κατασχετήρια με διαδικασίες-εξπρές

Κραυγή
ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ
από 32.000

Από το Αιγαίο
ξεκίνησε η γεωργία
της Ευρώπης

εγκλωβισμένους

»43

Η 1η ΒΡΕΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοφάγοι
από κούνια!
Περισσότεροι από 4.500 τίτλοι
βιβλίων ειδικά για βρέφη.

»14, 35

Βουλιάζει η Ειδομένη καθώς οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες αυξάνονται καθημερινά κατά 1.000 άτομα. »3-9
ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ »36

ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟΥ