Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Επανάσταση" στρατού, παραβίαση συντάγματος &... Κόκκαλης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
4 ΜΑΡΤ|ΟΥ
38ο ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ασεπ» 8918
Τ|Μ|·| τ ΕΥΡΩ
Ι Ιἶ' 1 Ἀ |
 ο] Ψ  ΠΊ. η, η!” κ ὰ 
Π , .. Ι, Δ η , [
έ: ο ττ.
ο.-. _._.,,“Η_ ..
.τω . '.;“ς 
Μι' ›.
_ έ .Δ ι. .τ .
 η ι “
'_| η  ι - ^
-` ς Ύ ! Ϊ  8 
  ._  Επιστολή !... ' “ ” καταγγελία
 -- Η» η ο:   . φανταρωναπ6
8Μοναδες της
ΣΕ/ὶ|ΔΕΣ 3,6-72,23  Τ"ξ|"ρχί"ς
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟ "|Σ^ΛΜ|ΚΟ 
Θα παθετε Μόνα:  
Λαό... 88 εθν|κότ|πες Εχουν κανει τους φανταροας "οκλόβους"
ο' ῆαθρομεταναστες!!! οτα... χοτ-σποτ των λαθρομεταναστών