Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Έκτακτη σύσκεψη
για το προσφυγικό στο
Ηράκλειο Αττικής

•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

Ο δήµαρχος Ηρακλείου Αττικής,
Νίκος Μπάµπαλος, αναλαµβάνει
πρωτοβουλία για το προσφυγικό και
καλεί πολιτικούς, κρατικούς και
συλλογικούς παράγοντες σε ευρεία
σύσκεψη, την ∆ευτέρα 7 Μαρτίου
2016, στις 20.00 στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης (δηµαρχείο, 3ος όροφος).

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3223O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΕΛ. 2

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Παραδόθηκε το
ανακατασκευασµένο
γήπεδο 5Χ5 στη Νέα
Χαλκηδόνα
Η ∆ηµοτική αρχή υλοποιεί την
πρόθεσή της για προώθηση του
Μαζικού Λα κού Αθλητισµού
ΣΕΛΙ∆Α 2

Ενώνουν δυνάµεις
για την στήριξη του
Κοινωνικού Ιστού
∆ήµος Ηρακλείου Αττικής και
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΣΕΛΙ∆Α 10

Απόκριες στη
Μεταµόρφωση
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων
που θα υλοποιήσει ο δήµος
ΣΕΛΙ∆Α 3

Στόχος η µεγαλύτερη
«Γυµναστράδα»
όλων των εποχών

ΟΙ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Με τις ψήφους της συµπολίτευσης το δηµοτικό συµβούλιο Μεταµόρφωσης ενέκρινε την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τον
Ισολογισµό του 2013, σε πρόσφατη Ειδική συνεδρίαση του.
Ο δήµαρχος Μεταµόρφωσης, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας στάθηκε στην
οικονοµική βελτίωση των οικονοµικών του δήµου κάνοντας λόγο
για “θεαµατική επιτυχία” και οι παρατάξεις της µειοψηφίας που τοποθετήθηκαν (απουσίαζε σύσσωµη η αξιωµατική αντιπολίτευση και
δεν πήρε τον λόγο κ. ∆ηµήτρης Περιβολαράκης από την “Ανατροπή
και Αλληλεγγύη) αναφέρθηκαν στα όσα προβλήµατα επισήµαναν οι
Ορκωτοί Ελεγκτές στην Έκθεσή τους.
Στην σύντοµη παρέµβασή του, ο δήµαρχος ξεκίνησε λέγοντας πως
το 2013 πήγε πολύ καλύτερα από το 2012 και σχολίασε: “Οι παρατηρήσεις ήταν πολύ περισσότερες τότε και είναι εµφανής η βελτίωση
όπου υπάρχουν αδυναµίες. Ξέρουµε τις αδυναµίες µας είναι: ο εσωτερικός έλεγχος, η ηλεκτρονική αποθήκη και η αρνητική θέση της
Κοινωφελούς.”
Ακολούθως, ο κ. Καρπέτας, αναφέρθηκε στην οικονοµική κατάσταση του δήµου ενηµερώνοντας Σώµα και ακροατήριο ότι “Τα αποτελέσµατα του 2013 ήταν 1.626.845 ευρώ πρωτογενές πλεόνασµα και
είχαµε θεαµατική βελτίωση από την προηγούµενη χρονιά.»

«ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ»
Το Φεστιβάλ Γυµναστικής του
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής επεκτείνει το εύρος του
ΣΕΛΙ∆Α 14

ΣΕΛ. 9

Ο Γ. Καραµέρος για το
νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία 2014-2020»

ΣΕΛΙ∆Α 8

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 05/03/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα