Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φοβάται τους υπουργούς του
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Φκ%αιιΓιιιαα
Ψ. “ “ο Η 40 Δ " `ΜΗ`
Ε^ΕγΘΕροΣ     
Ι | Ω  18 “Β 
"εφτουν...·
κααμια ι398 ι2Π7
||'||'|ΟΟΜΟΣ ' Τ ΑΒΟΡ| Γ|Α ΕΛΛΗΝ|κΕΣ κΑι ΞΕΝΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ
Παρασκευη 4 Μαρτίου 2016 - Αριθμος φύλλου '|.834 - Τιμη '|,30 ε - ΝΝνν.ε-τγροε.τοΜ
«ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΒΛΡΟΥΦΛΚ|·|»
Φοβάται Ύ
του8 υπουργουε του Εἱἔ<ἄΕἰΕΗ
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠ!! "Ά ΜΕΛΗ ΤΟΥ Μπηκα
να ηαραδὡσουν τα κινητα τηλέφωνα τους
Πριν αηό τη συνεδρίαση
0 ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ί|ΡΛΣ | Λ||0Ρ|Λ ΑΘΗΝΑ Μ'
ΗΡΠ|(ΜΕ| Το ΓΕΓΠΗ0Σ ότι στην αίθουσα συνε- ΕΑΜ
δριασεων ειδικα μηχανήματα σαρώνουν για 
υηοκλοηές και «αηενεργοηοιουν» τα κινητα 
· ΣΕΛ. 5-9
. ΝΑ ΑΠΛΓ0ΡΕΥΒΕ| 0 ΤΡΑΠΕΖ|ΚΠΣ ΔΛΝΕ|ΣΜΠΣ ΤΩΝ ΚΠΜΜΛΤΩΝἔ *
ΣΕΛ|ΔΑ '|2
ηΜτοοΑΝΗΣ ΑηΑιτιιΣΗ `
τον γη. ηΑιΔειΑ: ηΡοΣ 4 - Χ
π ιΔιοτικΑ ΣχοΛειΑ  γ)
Ι __ κΑι οι ΣηΑΣΜοΔικεΣ κιΝΗΣΕιΣ
η τισ: κγοεΡΝΗΣι-ιΣ
Τί  ί' Ἡ Ο Η Π
, ` Δ ζ ,μ Ι η .
οι. , ”` ί ` 5 |`  χ 
ι Δ θ Φ κ  
ο ἔῦ# ·
ΟΛΑ ΚΡ|ΝΟΝΤΑ| ΣΤΟ ΕΟΠΟΟΠΟΠΡ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
“Αοὁείξτε ω κατάφεραν να  - ΜΕΤΡΑ
δεν εχετε Βάῆουν “Πουκέτο“ ~ ο °° η. ΥΨ0ΥΣ 3 Δ|Σ.€
οξιοῆογήσει τους . ι
Ι ·· και στο κυηεῆῆο χΩΡ'ΖΟγΝ
εκ"“'ἶἔΕΕκῦ”ς   Το ΔΝΤ ΑΠΟ
η0ιΝΕΣ-ΡΕκοΡ ΠΑ ΜΔΖιΩΤΗ ΜΒΜ Μπα ΜΜΜ! πιο· ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
› ΣΕΛ. '|'|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα