Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βραδυφλεγής βόμβα τα "κόκκινα" δάνειαRecognized text:
|(Α(·ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο|'(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20219 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
'77; .
4 Ο Ν ΠΜ!»
0Μ0Α0|'ΙΑ Γ. ΜΟΥΖΑΑΑ€ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΠΑΝ5ΙΤ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
«Η ηρασφυγικη κρίση θα κρατησει 2-3 Χρόνια»
Εγκρίθηκε Βοηθεια 7 ΟΟ εκατ. ευρώ αιτό την Κομισιόν ·
Κλειστό σύνορα και διατήρηση της δύο με τρία χρόνια προβλέπει ο Ε Ειδομένη επιτείνεταιτοχύος. Κρίσιμη
ηρσσΦυγικής κρίσης για τουλαχιστον Μουζάλας. την ίδια στιγμή που στην συναντησητην Παρασκευή μεταξύτου
Αλ. Τσίπρα και των Αγκ. Μέρκελ και
Αχμ. Νταβ0ύτογλω > σελ. 25. 26 ι'
«|(αμιτανόι<ι» για τις τρότιεζες αιτό ΕΚΤ και [)ε|οίττε
Βραδυ φλεγύς βόμβα
τα «κόκκινα» δανεια
Επιμένει το ΔΝΤ σε μετρα
Νέα μηνυματα
ατιό Βρυξέλλες
για αξιολόγηση
της οικονομίας
Ραγδαία αύξηση
Ο Πολύωρες διαβουλεύσεις χθες για
το ύψος του δημοσιονομικού κε νού.
Στα 2,5 -28 δισ η διαφορα μεταξύ
Φ Ασφυξία σε τρύΠεζες κτυ
οικονομία Προκαλούν τα
μη εξυτιηρετούμενα δανεια
7 Δ των μη εξυπηρετούμενων δανείων
20 " %ωΜμεωωΜΜ
5ο _ > γ .ΜΜΜΜΜΜ 
“ · ο ο Διντ σελ.4 .θ . “ ι ΜΜΜ
ευρωπαικων εσμωνκαι › ° Τα Όξω | 'κι ΧρεΠ θα ω _ η Ι ,` 31.99. 39.9* “1%
φθασουν φετος στο 45% ω _ Δ Μ ~
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΜο Η του συνολικού δανεισμού 2ο _ :α `:ἔ Μ
ΔΩΡΕΑΝ Με τιιΝ Ἡ” ΜΑ
Φ Μήνυμα Μη. Κερέ σε Με
10-48 ΕΜ
δα και Κύπρο: Πωλήστε αι- ο
νεια σε ξενα Με > σελ. 3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Δεκέμβριος Ιω”
Πρόε παρόταση Νέα αλμα 3¦Ο2% Χρέη στα Ταμεία
Νέα σενόρια Ειτιστρέφουν Δίνουν δεύτερη
για αυόσυρση οι ετιενόυτε5 στο ευκαιρια για
|.Χ. αυτοκινητων Χρηματιστηριο το ΤΟΟ όόσει5
Ο Εξετάζεται να ισχύσει Ο Πέντε Μενα ανοδικές Ο Από τη ρύθμιση ευνοούτο μέτρο τουλαχιστον συνεδριάσεις οδήγησαν τον νται οσοι οψειλέιες έχουν
έως το τέλος Αιιριλ ιού Δείκτη σας 535 μοναδες επιβαρυνθεί με ιρόστιμα
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ για διευκόλυνση ιδιωτών και
ΤΑ ΞΕΝΑ Με ενισχύουν τις θεσειςτουςστο ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία επανένταξης στις 100
εταιρειών που στων πανω από 10.000 ΧΑ.ελπίζσνταςσεολοκληρωσηαιςαξιολό δόσεις δίνεται σε οσους είχαν χασει τη
Το Σάββατο πιστοποιητικό απόσυρσης ΙΧ. > σελ. 5 γηαις με πιο Μακρύς όρους> σελ. 9 ρύθμιση λόγω (όλων οφειλών > σελ. 6
Ο τελευταίος πειρασμός
τοΜοΣ Β· Στα 188 εκατ. ανηλθαν τα κερδη της Ευι·οδαηκ το δ' τριμηνο του 2015 › σελ. 9