Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ|1_|#|©Ϊ/
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ!! ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤ|0Υ 2016 ·_/ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0985 ΨΜΗ: 1,30 θ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Γ|Α το
ΝΤΕΡΜΠ|
ΥΜΑ'|Ά/
Πεντακαθαρη η ανατροπή
. . του Μακ από τον Καπίνο,
ΔΕΝ ΜΜΕ Στο ΔΕγτΕΕο ΝΔτΣ ο  δεν Εί8αν
ΔΝ ΔΕΝ ΕΔΝΔτ·ΝΕ· το Μοτο Ξ ο ' 'ο τίποτε Παππά=
ΝΕ ΕΕΝογΣ Δ·Δ·τΝτΕΣ ; '. γ Δ κα· ΜΜΜ _ , ο
τΕΔοΣ ΣτΕ ΝΗΜΑ, τΕΔοΣ Ξ = ' ~· ' “ '
Στο ΝοΔοΣοΔ·Εο τΝΣ ΔοΝΝΔΣ
ΝΔ ΝΔΕΔ·τΝοΕ·
ο τκ·ΕτΖ·κΝΣ ΚΔ· ΝΔ
ΔοτοΔοτΝΣογΝ ο· Δ·Δ·τΝτΕΣ
Πογ κΔτΔΣτΕΕοογΝ οΝΔΔΕΣ
ΚΔ· ψγχΕΣ ΔΕΝ ΜΜΜ οΕΣΝ κι ΔΣ τ·ΝοΕΝοο© 9 έ 
 ῇ “ Ζ | ΝΤ0|'|ΕΣ Ν||(0Υ ΠΔΠΔΔοτ|ογΔογ
ὴ'_ Ι  η γ ' ΣΤ0ΥΣ |'|Α||(ΤΕΣ Γ|Α τοΝ ΑΓΩΝΑ
7ἰ"¦¦¦“Ἡ_·τ¦¦||"“"|Μ ΝΕ τοΝ ΟΛΥΜΠ|Α|(0
. - Ἡ τ
α ΠΑ ΠΕΝΤΕ: Ε|ΝΑ| ΝοΡ|Σ
ΑΚΟΜΗ ΠΑ Νεο ΣγΜΕοΜ|ο
α ΜΑτΝΝτ|κΝ τοΜοτΡΑο|Α
ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ,Η Σελ 58,59 το' 'ΜΜΟ' ΥΠΕΗΒΥΜ|ΖΠΎΗ "Κ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τοτ:οιι