Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Κυκλαδι%ή
κΩΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   χω·>“Ν“Εω¦
' ΜΡ· ΗΒΟ ΠΕΠ · . ΜΝΗΜΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤ|ΟΥ2Ο]6 | ΕΤΟΣ Τ5ο | ΦΥΛΛΟ 3.675 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ -Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ Π. κΑΡΑΝικΑΣ
'να ·
ΝΔ 'ΝΕ ΕΜΜΟΝΕΣ  ΤΑ ΤΕΡΤ||'||Δ
ΤΩΝ "ΦΩΝΗ ΡΩΝ" ΤΟΥ ιαιιιιοΦοΡιικον
ΤΩΡΑ |'|0|0Σ |'|Λ|·|ΡΩΝΕ| ΤΑ 500.000·
Ο ΔΝΜΛΡΧΟΣι (ΣΑΝ ΛΡΧ|·||¦ Ο Λ|ΛΝΟΣι (ΣΑΝ 'ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ'
Ο' ΔΝΝ|ΟΤ|ΝΟ| ΣΥΜΒΟΥΛΟ" (ΝΟΥ ΨΝΦ|ΣΛΝ Τ|Σ ΡΥΟΜ|ΣΕ|Σ|
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕ' Μ|Λ|¦ Ἡ ΜΗΠΩΣ Ο' ΠΟΛ|ΤΕΣ ΤΗΣ
ΝΑΞΟΥ & ΤΩΝ Μ|ΝΡΩΝ ΝΥΝΜΔΩΝι (ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΛ|ΝΕ ΣΕ Τ||'|ΟΤΕ|...
Ο περιφερειαρχης ΝοΤίου Αιγαίου¦ Γιώργος ΧαΤζημαρκος¦
με απόφασή Του σΤις 29 Φεβρουαρίου¦ προχώρησε σΤην
ανακληση Της απόφασης ένταξης Της πραΞης " Εφαρμ0νή
κυκλοφοριακής μελἑΤης Χώρας Ναξου" από Το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Της Περιφέρειας! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ οι
Δ|ΛΒΛΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΤΕ: Σε μειονειαική
¦ ¦ ¦ Εορτόισθηκε
θεση η Ελλαδα εναντι κι εφέτος
ι ε ιδιαίτε
των τονριστικων της μ , ρη
κατανυξη και
“αντιπαλων" λαμπρ9τητα
Η χώρα μας έχει δημιουργήσει η Εφη του , η
μια σειρα φορολογικών ΑΥ'ου Ν'κολαου Ε λ
ανΤικινήΤρων Τόσο για Την 'ερέως Του
λειΤοιιργία Των Τουριστικών Πλανἀ του
επιχειρήσεων ΣΕΛ|ΔΛ ιο Ναξίου· · ·
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΔΞΟΥ843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468Τ¦ ΕΔΧ: 22850235] Τ¦ ΜΝ: 69743] Τ.260 Θ-ιη8ἱ|:ἱπίο@κχκ|8όΜ.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα