Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο Φίλης κήρυξε τον πόλεμο στην Ορθοδοξία
Newspaper website Website
Recognized text:
  Η αλλΝι"ι"ι*ιἑἘλλλε
3 ΜΑΡΤ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ ¦ ι έ
Χ Η η , , ϊ ΟΡΦ|ΚΟ| ΥΜΝΟ'
ΑΡ- Φγ^^Ογ  ; ι' `; 1  η' Μι ιολΝΝιιε ηλεελε
(Ί05Ί5) 39"5 ' Δ ι ι ` ϊ η ΜγκιιΝΑ'ι'κοεηοΛιτιεΜοε
Ί Ι Ι ιεΡοιΝΑοΣ
_ _ ο ο ι ,ο “ η .ο Ι τογητοογ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Τ|ΜΗ Ο ΕΥΡΩ 7 η  ¦ Ϊ· η οΑισει>ικοεΜΑΝΔγΜ
ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5
Η "μυστική" συναντηση
στελεχών του ΣΥΡ|ΖΑ με το
Κεντρικό |σραηλιτικό Συμβούλιο
Σε πλήρη εφαρμογή τα ανθελληνικό
σχεδια της κυβέρνησης για
συνεκμεταλλευση του Αιγαίου
έ Θυμηθείτε το, ετοιμάζουν
μα του να εΠιβαλουν στην ανατολική
ΣΥΡΜΑ Μεσόγειο το "Μεγαλο |σραήλ"
_ -Δημιούρχη
Σιωνισμο" ο
ΕΥΠ: "ΙΟ ΙΜΑΜΙΜΕΣ ΜΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΙΣΜΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜ"
Ο Φ|Λ|·|Σ Κ|·|ΡΥΞΕ
'ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
Σ'|'|·|Ν ΟΡΟΟΔΟΞ|Λ
"Εβραϊκες και |σλαμικες σπουδες στα ελληνικα
πανεπιστήμια" και "φακελωμα" Μητροπολιτών!