Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03-03-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΜΕΣΗΣ: Αίθριος καιρός μέ τοπικές βροχός
καί καταιγίδες από τό απόγευμα στα δυτικα. β
ρεια καί ανατολικα.Ἀνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 3 μέ 5 καί στα πελαγη έως 7 μπωφόρ. Θφ
μοκρασία στήν Ἀθήνα έως Ι9β.
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016
Εύτρσπίσυ, κλεσνίκσυ, Βασιλίσκσυ τῶν μαρτύρων.
Θεσδωρήτσυ ίερσμαρτυ ρσς.
Σελήνη 24 ήμερῶν
Ἀνατσλή ἡλίου 8.54'-Δύσις` 8.21'
Ἀριθμ. φύλ. 40393 |Τιμή 1.50 €
Ἀμερικής θ, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, εετίεηεννε@οτεοετ.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Να γίνουμε
όλοι φτωχότεροιί
Μπορείνα διαφωνεῖκανείς  όσαλεει
ό ότικρατέστερος ΜΜΜ τῶν Ρεπουωτλικανῶνγια
τό προεδρικό αξίωμα -μετα' τίς προχθεστνές νίκες του
σε ἑπτα Πολιτεῖες- Ντόναλντ Τρ αμπ"αιως ἐκεῖ όπου
είναι ακαταμαχητος, είναι στα θεματα τής οἱκονομίας
Ό Μος είναι αύτοδημιούργητος δισεκατομιωριοίαος
καί δημιουργός χιλιαδων' θεσεων' έργαστας' Διατείνεται
λοιπόν ότι έχει τόν τρόπο να Μέσω τήν αμερικανική οίκονομία καί να ἐπαναφερειτίς θεσεις έργαστας'
πού μετακομίζΜ σὲ πίτες χαμηλής αμοιβής
Αύτό πού έχει κατορθώσει να διαπερασει σε μεγαλη μερίδα Ἀμερικανῶν ό Τραμπ, είναι πῶς με
έκείνον στήν προεδρία, όλοι θα καταστούν Μ
τεροι. Οί ανεργοι θα ὲξασφαλίσουν ἐργασία, οἱπτωχοί θα έχουν τήν εύκαιρία να βελτιώσουν τήν θεση
τους καί ή μεσαία ταξις θα έλαφρυνθεί από τούς φόρους πού Μπαλέτο Τραμπ τασσεται εύθέως ὑπὲρ
τής μειώσεως τῶν φόρων για τα μεσαία είσοδήματα.
Καί διαβεβαιώνει ότι είναι σε θέση να έπαναπατρίσει
τα τρισεκατομμύρια τῶν δολλαρίων αμερικανικῶν
συμφερόντων, πού βρίσκονται έκτός ΗΠΑ.
Ό κύριος λόγος για τόν ὁποῖο γίνεται πειστικός ό
Τραμπ, είναι διοτι ό ίδιος έχει πετύχει στήν απαγγελματική του ζωή ὡς επιχειρηματίας. Αύτό είναι τό διαβα=ήνιό του να τὴν ἑέασΦἀλιση τοῦ χρώματος τῶν
Ρεπουμπλικανῶν καί τελικῶς τής προεδρίας τῶν
ΗΠΑ. Καί τό έπαναλαμβανει διαρκῶς σε καθε όμιλία
του, αφού τό τεκμήριο τής όπαγγελματικής του αιτίωχίας είναι τό μεγαλο πλεονεκτη μα του έναντι τῶν πολιτικῶν του αντίπαλων. Φθανει μαλιστα στό σημείο
να τούς κατηγορεί Με τρόπο ακομψο καί προσβλητικό, ὡς ανίκανους να δημιουργήσουν ό,τιδήποτε. Πόσο μαλλον πλούτο καί θεσεις ἐργασίας.
Συγκρίνετε λοιπόν ύπό τό πρίσμα αὐτό τής απαγγελματικής Μπαντ Μπιτ κανω τα δημιουνιί“ς
πλούτου καί θέσεων ἐργασίας, τόν πιθανό ύποψήφιο
Πρόεδρο τῶνΗΠΑ, μέτόν"Ελληνα Πρωθυπουργό.Ό
ένας έχει έργασθεί καί δραστηριοποιηθεί έπιχειρηματικα έπί μισόν αἰῶνα καί έχει δημιουργήσει έναν
ἑπιχειρηματικό κολοσσό. Καί τωρα, σε ήλικία 70
ἐτῶν, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τήν τεραστια έμπειρία του πρός όφελος τού αμερικανικού λαού. Κύριος
στόχος του είναινα αναβαθμίσει τόν μεσο Ἀμερικανό
καί να τόν καταστήσει πλουστῶτερο.
Όήμετεροςκ. Τσίπρας δέν ἔχειναὲπιδείξειτίποτε
στήν έπαγγελματική του ζωή. Εἶναι μεν πτυχιούχος
τού Πολυτεχνείου, αλλα χωρίς όπαγγελματικό ἔργο.
Οί περγαμηνες του συνίστανται σε κομματικούς
αγῶνες, πού αρχίζουν από τασχολικα του χρόνια, προχωρούν στήν Κομμουνιστική ΝεολαίαἙλλαδος καί
φθανουν στήν Μαη του στήν ήγεσία τής Ριζοσπαστικής Ἀριστερας, πού έπιδιῶκει τήν ανατροπή τής
καθεστηκυίας ταξεως.Ἀραγε είναι δυνατόν με τετοια
μυαλα καί χωρίς καμμία ἑΜγγελματική έμπειρα να
αναβαθμίσει τήν μεση ἑλληνική οίκογενεια;
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι τήν ίδια στιγμή
πού ό Ντόναλντ Τραμπ ύπόσχεται μείωση τῶν φόρων για τήν μεσαία ταξη, ό Ἀλεξης Τσίπρας προχωρεί σε αύξηση τῶν συντελεστῶν φορολογίας
για τα μεσαία εἰσοδή ματα. Στίς ΗΠΑ, στόχος
είναι να γίνουν όλοι πλουστῶτεροι. Στήν Έλλαδα,
να γίνουμε όλοι φτωχότεροι!
Τό ταξικό μίσος
τού κ. Τσίπρα
Τα αληθινα κίνητρα τής σχεδιαζόμενης όπερφορολογήσεως
ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜ0Ι, οἱ κινήσεις.
αλλα καί οἱ δημόσιες τοποθετήσεις ανωτατων κυβερνητικῶν στελεχῶν καθιστούν έμφανές ένα από
τα βαθύτερα κίνητρα τῶν πραξεών
τους: Τήν τιμωρητική. έκδικητικού
χαρακτή ρος, έπιβαρυνση τῶν ύψηλοτέρων τού μέσου όρου εἰσοδηματων. Τό ταξικό μίσος. πού μετα
βδελυγμίας αποκη ρύττουν στό
Μέγαρο Μαξίμου, αποδεικνύεται
ύπαρκτό, μέσα από τήν λογική πού
κρύβει ή μεταρρύθμισις τόσο τού
φορολογικού όσο καί τού ασφαλιστικού συστήματος.
Στήν τηλεοπτική του συνέντευξη τήν Δευτέρα τό βραδυ, ὁ Πρωθυπουργός, κ. Ἀλέξης Τσίπρας. ανεφέρθη στίς διαπραγματεύσεις μέ τό
Κουαρτέτο τῶν δανειστῶν για τό
ασφαλιστικό χρησιμοποιώντας τήν
έξής χαρακτηριστική φραση: «Δέν
εἶναι έγνοια μας οἱ ύψηλές συνταξεις». Ἀνεξαρτήτως τού έαν δικαίως
η αδίκως καποιος απολαμβανει μια
ύψηλή σύνταξη. ανεξαρτήτως τῶν
ασφαλιστικῶν εἰσφορῶν πού εἶχε
καταβαλει έπί σειρα δεκαετιῶν. ή
δική του περίπτωσις δέν έμπίπτει
στήν πρωθυπουργική «έγνοια».
Λίγες ήμέρες νωρίτερα, από τό
βήμα τής Βουλής. ὁ κ. Τσίπρας, μιλωντας για τίς κινητοποιήσεις τῶν
αγροτῶν. ανέφερε έπί λέξει: «Κυρίες καί κύριοι συναδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε κατι καί να πούμε
αλήθειες. Δέν μπορούμε να προστατεύσουμε τό 5% τού αγροτικού
κόσμου. Θα προστατεύσουμε τό
90% τού αγροτικού κόσμου, αλλα
όχι τό 5%, τό 6% καί τό 7%. Δέν
μπορούν να προστατευτούν αὐτοί
πού έχουν τέτοια εἰσοδήματα. Να
πούμε αλήθειες έπιτέλους».
'Η φορολογία. στα ματια τού
Πρωθυπουργού, εἶναι μέσο τιμωρίας τού πολίτη. μέ τόν ίδιο να αναλαμβανει τόν ρόλο να «προστατεύσει» καποιους από αὐτή καί καποιους αλλους συνειδητα- όχι. Στήν
τηλεοπτική του συνέντευξη, έξ
αλλου, απέδειξε ότι δέν θεωρεί πως
οἱ χαμηλοί φόροι εἶναι έργαλείο
προσελκύσεως έπενδύσεων καί
οἱκονομικής αναπτύξεως. «Δέν θα
έρθει μέσα από τή μικρότερη φορολογία ὁ νέος πλούτος». δήλωσε
έμφατικα.
Κατα τήν περυσινή χρονια.
σύμφωνα μέ στοιχεία πού παρουσίασε ὁ ΣΕΒ, μόλις 267.000 φορολογούμενοι, μέ έτήσιο δηλωμένο
εἰσόδημα ανω τῶν 30.000 εὐρώ. κατέβαλαν κατα μέσον όρο φόρο
ύψους 13.790 εὐρώ καί αθροιστικα
πλήρωσαν τό 42% τού συνόλου τού
φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων καί τής εἰδικής εἰσφορας
αλληλεγγύης πού εἰσέπραξε τό
κρατος. Σέ αὐτή τήν κατηγορία τῶν
φορολογουμένων σχεδιαξει ή Κυβέρνησις να αὐξήσει έτι περαιτέρω
τήν φορολόγηση, στό όνομα μιας
«κοινωνικής δικαιοσύνης». πού
ύποκρύπτει βαθύ ταξικό μίσος.
°Η κομματικοποίησις
τῶν ῦΕνόπλων Δυναμεων
Να μπεί τέλος στό διαχρονικό θλιβερό φαινόμενο
Το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι κατα τήν πρώτη φαση τῶν έφετινῶν κρίσεων
αξιωματικῶν τῶν °Ενόπλων Δυναμεων οἱ αποστρατείες ήσαν ασυνήθιστα όλίγες δέν είναι κατ' αναγκην θετικό. Άν καί έπιδέχεται
πολλῶν ἑρμηνειῶν. ή πλέον πιθανή είναι ότι απλως ή σημερινή Κυβέρνησις δέν εἶχε «δικούς της» να
προωθήσει καί για τόν λόγο αὐτό
δέν ὐπήρξαν απαιτήσεις για αποστρατείες προκειμένου να αδειασουν θέσεις στήν κορυφή τής
ἱεραρχίας. Εἶναι αὐτή μια ένδειξις
τής αδιαφορίας τού μεγαλύτερου
από τούς δύο κυβερνητικούς έταίροκ για τήν άμυνα τῆς χώρας.
ι ι . τ
Εξ ισου χαρακτη ριστικο ειναι
όλην αρμοδίων, έχει κανει τήν παραμικρή αναφορα στήν συμβολή
τῶν °Ενόπλων Δυναμεων στήν δημιουργία τῶν ύποδομῶν καταγραφής καί φιλοξενίας μεταναστῶν. Στό έργο δηλαδή στό
ὁποίο απέτυχε ὁλόκληρος ὁ κρατικός μηχανισμός καί τό ὁποίο
όλοκλή ρωσε ὁ Στρατός σέ χρόνορεκόρ δύο περίπου έβδομαδων.
εἰς βαρος. μαλιστα, τής κυρίας
αποστολής του.
'Η στρεβλή αὐτή καταστασις
συγκαλύπτει ένα διαχρονικό θλιβερό φαινόμενο.“Οτι για τίς έπιλογές στίς 'Ένοπλες Δυναμεις δέν
ύπαρχουν ούτε κανόνες ούτε κριτήρια. Οὐδαμού διασφαλίζονται
ούτε καθορίζονται διαδικασίες
ὁμαλής ἑξελίξεως τής ἱεραρχίας.
Πρό ἐτῶν, ὁ τότε ύπουργός Πανος
Μπεγλίτης «αποκεφαλισε» τό σύνολο τής στρατιωτικής ήγεσίας.
Ἀκόμη δέν έχουν συνέλθει οἱ ΕΔ
από τήν αφροσύνη έκείνη. Σήμερα
φθανουμε στό αλλο ακρο. Πού
εἶναι έπίσης έπιβλαβές.
Καί έδῶ αποδεικνύεται ότι
τούς κανόνες δέν τούς θέλει κανείς. Οἱ Κυβερνήσεις ύποκριτικῶς
μιλούν για αξιοκρατία. τήν ὁποία
διαχρονικῶς δέν έφαρμόξουν. Μόνο ένδιαφέρον τους εἶναι να αποφασίξουν μέ κριτήρια καθαρῶς
κομματικα. 'Υποστηρίζοντας έξ
ίσου ύποκριτικα ότι «δέν παρεμ
Ζ_ καί τό ότι οὐδείς, έκτός τῶν καθ' στοιχεία αξιοκρατίας στίς κρίσεις. βαίνουν» στίς διαδικασίες.
Σ | Ν ξ |
ην Ξ Μ ην Ρ
Αύ0τηρό μήνυμα σ λ ~ ν ~ ο ν
“ΦΣω9μπλε Οι γ μενεις καρποί της αριστείας
Πρεπει να εφαρμοσθεί
.. ,. θ .
ἐσἑΦΞἔΞγιἔ Πού να τό φανταζόμασταν τότε, θη.Ἡταν ή ἐποχή κατα τήν ὁποία αλλα καί παντα έτοιμο για καθε παι- όργανων. Είναι ὁ Ἀνδρέας Τζακης
γηση ἡ ἐκΠρόσωΠος Τοῦ όταν αρχίζω να πειραζουμε τα κο- αποχωρούσε ὁ έμβληματικός γυμνα- δική τρέλα, έγινε «πρῶτο θέμα› στήν έκεῖνος πού προσπαθησε να κρατήσει
γερμανικοῦ ὑηου ργείου ρίτσια της Ραλλείου, στήν πλατεία σιαρχης Ἀλέξανδρος Καρανικόλας, αμερικανική είδησέογραφία αφου, μέ στή ζωή τόν μακαριστό ΧριστόδουΟίκονομικῶν. ΣΕΛ. 2 Κοραή, τότε πού δίναμε τα πρῶτα έκπαιδευτική καί κοινωνική προσω- τήν έπιτυχή έπέμβασή του, έπιτρέπει λο, αλλα ήταν πολύ αργα.
μας ραντεβού «για μηλόπιτα στού πικότητα τής ἐποχῆς καί αναλαμβανε σέ σκληρα δοκιμαζόμενες γυναῖας να .. , _
Οἱ δηλώσεις Χαρσμῆ›, ότι ένας από τή συντροφια, ὁ νέος, ὁ Χρίστος Κεφαλας. έλπίζουν στό δῶρο τής μητρότητας. Μἀ =:ἔἡσ=|ΞἶἔἔἔΞ3Ξ?;ἑ
Μουζόλο πενήντα καί κατι χρόνια αργότερα, , . ¦ ε
› - - ¦ Ναί, είναι ή |ωνίδειος, τό Πρότυ- Οπως διαβασαμε, ή έπέμβαση τα λίγα πλέον προπυργια της αρι^νΓ1<7“)(ιο Προεκληθη θαήταν όέπιστήμονας πουθαπραγ- “ ¦ , , , .
ἀπό Τίς δηλώσεις Μουζὸ_ ωοπωοῦσε Τήν π . α ό- πο σχολειο που γνωρισεκαί αυτό τα διήρκεσε έννέα ωρες καί τό μόσχευμα στείας στή χωρα. Είναι ένα από τα
“ < Ι Ι μ Μη Μ μ «χαδια› τῶν «προοδειπικῶν› κυβερ- προερχόταν από μία γυναίκα ή σχολεία τα ὁποῖα -πῶς να τό κανουλα οτι οι μεταναστες θα σχΜη μωρα (Με ΗΠΑ Κω ω έδινε “ ξ (
παραμείνουν στήν Ελλε- ἑλπίδα σὲ 88% χιλιἀδδ Μωκῶν νήσεων. Διότι, για να μήν ξεχναμε, ὁποία κατέληξε. Τήν ανατταντεχη με; - προσφέρουν υψίστη υπηρεσία
δα 2 χρόνια. ΣΕΛ 8 μὲ Μ ή ἐπίΜΤα προβλήματα δέν είναι μόνον ό κ. Μπαλτας πού έμί- προσφορα δέχθηιε μία κοπέλα είκοσι στήν'Πλαδα.Ἡμουν παρων πρίν λί' σησε τήν αριστεία.Ἡταν καί τό ΠΑ- έννέα ἐτῶν. τής όποίας τό όνομα δέν γες μέρες στήν «Κοπή τῆς πέσω Τοῦ
Ἀρχίζει Ό Ἀνδρέας Τζακης, καθηγητής ΣΟΚ, πού κατήργησε τα Πρότυπα αποκαλύφθηκε για να διατηρήσει την Συνδέσμου αποφοίτων τής Σχολής.
ἡ εποχή Τραμπ σήμερα στίς ΗΠΑ, ανήκει στή «φουρ- Σχολεία, στό πλαίσιο τής «πρός τα ανωνυμία καί τήν οίκογενειακή της ἄΕναΞ κι ΕΜΣ) 01 ωόΦ0Π01, Καί όλα
Με τήν βεβαιότητα ότι
βαδίζει πρός τήν εεττσφαλιση τού χρίσματος ὁ
Ντ. Τραμπ αλλαζει τήν
ρητορική του καί εμφανίζεται ένωτικός.
ΣΕΛ. 5
νια› παιδιῶν τής '|ωνιδείου Προτύπου Σχολῆ5, πού μπήκαμε στό Γυμνασιο τό 1962.
Στό σχολέιῦο πού Νίνη τή χρονια
μετονομασθηκε από «Πρῶτο Πρότυπο Γυμνασιο Ἀρρένων Πειραιῶς› σέ
«|ωνίδειο Πρότυπο Σχολή›, πρός τιμήν τού δωρητού Κωνσταντίνου
"ωνίδη, δαπαναις τού ὁιτοίου ανηγέρ
κατω έξίσωσης› τήν ὁποία πρέσβευε
καί τήν ὁποία πέτυχε, τουλαχιστον
από αισθητικής απόψεως!
Ό Ἀνδρέας 'Μακης, λοιπόν, ὁ έκ
Κεφαλληνίας ΜαγΜ Μαθητής
Με. απόφοιτος τής °|ωνιδείου, τού
Προτύπου Σχολείου τό ὁποῖο αποτεΜ μηχανή παραγωγής ΜΜΜ
ανηλεής σταθμης, ένα παιδί σοβαρό,
ήρεμία. Τώρα, θα πρέπει να περιμένει
ένα έτος πρίν προσπαθήσει να γίνει
μητέρα, καθως θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή για να αποφευχθεί
τυχόν απόρριψη τού μοσχεύματος
από τόν όργανισμό της.
Ό παλαιός σνμμαθιιτής μας έχει
πραγματοποιήσει χιλιαδες μεταμοσχεύσεις νεφρῶν, ήπατος καί αλλων
είχαν ένα μόνο να πούν στούς παρισταμένους έκπροσὡπους τής κυβερνήσεως: «Μήν τα βαζετε μέ τήν αριστεία. Μήν πειραζετε τα Πρότυπα
Σχολέι'α›.
Ό Ἀνδρέας 'Μακης είναι ένα μόνο
δόγμα τῆς προσφοράς τους. Καί είναι
κι αλλοι, πολλοί...
'ΜΟΔΑΜΟΣ
"Ενα πολύτιμο
βιβλίο για τόν
@απάτητο
της νίκης
ο Ό Μάρτιος μπήκε ήλθε
ή Ἀνοιξις καί οί κάτοικοι
τού Καταφυγίου τής Καφέ
Ἀρκούδας στό Νυμφαίο
ξύπνησαν από τήν χειμερία νάρκη. Πρώτοι ξύπνησαν οί... νεαροί Κυριάκος
καί ΜανώλΠΞ. αλλά πιό
δραστήρια είναι ή Είρήνη
καί ή Βέσνα Ἡ Τασούλα
ή Μπάρμπαρα καί ή Κατερίνα κοιμήθηκαν σέ φυσικές φωλιές πού έφτιαξαν
οί ίδιες ἐνώ ή Σάσα καί ή
Ἀλεξάνδρα πού ήλθαν
από τον Ζωολογικό Κήπο
ΘεσσαλονίκηΞ. έπεσαν γιά
πρώτη Φορά στα ζωή
τους γιά χειμέριο ύπνο,
καθώς από πολύ μικρές
ζούσαν Με τού φυσικού
τους περιβάλλοντος. Τό
Καταφύγιο ανοίγει από
τό προσεχές Σάββατο γιά
τό κοινό.
ο Παράδειγμα θάρρους
καί ὁρέξεως γιά ζωή άποτελεί ή «κυρία Νόρμα» από
τίς ΗΠΑ. Είναι 90 ἐτῶν,
περίπου πρό έτους έχασε
τόν άνδρα της καί το ίδιο
διάστημα έιιαθε ότι πάσχει
από καρκίνο τού ένδομητρίου. Πῶς αντέδρασε;
Όπως γράφει ή ίδια στό
Ρ8ωὺ00Ις είπε στόν ίατρό
της ότι «θά πάρει τούς
δρόμους» καί έτσι εκανε.
Πήρε ένα τροχόσπιτο, τον
Μό τα αν νύφη της καί
τόν σκύλο της καί άρχισε
τά ταξίδιω Ἀπὸ τά ὁποίτ
μάλιστα Μάζα καί φωτογραφίες!
λ|'ΧΗΣ
:Πι <^¦ι`ιίιιιι η
'ΠΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ί)ό.08
ΜΕ 'ΠΙΝ «ΕΣΠΑ»
· Ἀπὸ τίς 3 Ἀπριλίου
όποιος θέλει νά πάει από
τό Παρίσι στις Βρυξελλαμέ
το τραίνο μπορεί νά το κάνει μέ πολύ φθηνό είσιτήριο. από 19 έως 59 
Τά δρομολόγια αύτά
όργάνωσε μία έταιρεία καί
θά είναι δύο καθημερινώς μέ
έπιστροφήΙ ένω Παρασκευή καί Σάββατο τρία
Τό τραίνο αὐτό προσφέρει
καί μία άλλη δυνατοτητα:
Νά πληρώσει κανείς μόνον
10  αλλά νά κάνει τό
δίωρο ταξίδι όρθιος...
Όσοι βέβαια μπορούν
ο Στίς 21 καί 22 Μαρτίου
ὁ Μπαράκ Ομπάμα θά
έπισκεφθεί τήν Κούβα
όπου καί θά παρακολουθήσει έναν αγώνα μπαίηζ
μπώλλ. Πρόκειται γιά
ίστορική έπίσκειμηΙ καθώς
έν ένεργεία Πρόεδρος τών
ΗΠΑ έχει νά έτπσκεφθείτο
νησί από τό 1928. Ἐπί
πλέον ή έπίσκεψις τού
Ομπάμα καί τής συζύγου
τοις ΜισέλΙ θά έτιτσφραγίσει τήν διμερή έπαναπροσέγγιση ΟύάσιγκτωνἈβάνας μετά από έντάσεις
μισού αίῶνος απόρροια
τού Ψυχρού Πολέμου.
ο Τήν ώρα πού σέ όλο
τόν πλανήτη οί κυβερνήσεις κρούουν τον κώδωνα
τού κινδύνου γιά τήν σπατάλη φαγητού, μία έταιρεία στήν Δανία άνοιξε το
ΜΜΜ. ένα κατάστημα
πού πωλεί προιόντα πού
μόλις έληξαν ή πού οί συσκευασίες τους έχουν καταστραφεί καί θά τά πετούσαν. Σκοπός είναι ή
άφωνοι; τα ΜιβαΜοκ
τικής συνειδήσαος τού κόσμου. Άραγε θά πετύχει;
Διαβάστε τά αρθρα
«Οί λωτοί τής κρίσης»
Α. Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«ῦΕαρινή πραγματικότητα»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)