Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Συμφωνήστε γιατί χανόμαστε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α·Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ | ΣΑΤ·Ρ|κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ 3
Μ.τοροητΜ.ετ πωπω 3 ΜΑΝΟΥ 2016 χ τ·Μ“¦ 2€ ο. 19%
ποΝΤ|Κ|
 “η Ο.
Η·(λΜ·κηΜ"ΜΜμωω“ “η
η ι Μη κκ· .ΜιΜηΜι· η· ΜΜΜ·
Σι· μφωνήστε
γιατί χαόμσ
'· δὲ:
ε Επι ΚΔ' ΤΑ ·Ζη^Σ.γΜ
 ΤΗΝ ΚΑΤΖΑΝε π. ΜΜΜ. σ 
' ω __ ι
Ξ “ΜΜΜ  '_ ..7. '  `¦ έ
Ξ ο. “1 ΜΧ” Τ· ΗΜ
ἔἶ Μ Με" "ω η γω |μαΜ°¦ωγ
Ξ; ως ΑΜ και... κΜκ8
ΜΜΟ ι"..- ΜΜΜ
ΜΜΕ): ΜΠΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα