Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|σεσειιεν@σωιιετ.ει
ΣΟΥΜΛΤΡΔ
Τσρσιιιινήθηιιε από
σεισμό 7,9 Ρίχτερ
Αυξημένα μέτρα
προφύλαξης
για τον ιό Ζίκα
Σελ.4
Ο ΛΟΓΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΒΟΜΒΑ ΜΟΥΖΔΛΔ: ΔΥΟ ΜΕ ΤΡ|Δ ΧΡ0Ν|Δ ΟΛ κΡΔιΗΣΕι Η κΡιΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΣ|ΠΡΑΣ ΠΑ ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ
«ιι Οι ιι ΜωΜιω μαζί
ιΟι·ιοιιιωι“Μιι Ψ
ΡΩΒΛΡΟΜΕΤΡΟ
ΜΩπαισιοδο@ι οι Ελλη η
ΜΤΌ“ιῖέΜον ιης Ε,
Το γνωστό
κόληο
Διαηραγματευηκή τακτική ως
Τουρκίας, ενόψει ως Συνόδου
Κορυφής ως 7ης Μαρτίου για το
ηροσφυγικό, αηστελεί η Μόμενη αύξηση των ρων ηρος τα
ελληνικά νησιά, η ένταση στο Αιγαίο με το ΝΑΤΟ, αλλά και ο
εγωισμός χιλιάδων ηροσφόγων στα σύνορα με ων ΠΓΔΜ. Τη
σχετική επισήμανση έκανε ο κοινοθουλενηκός εκηρόσωηος ως
ΝΔ., Γ. Κουμουτσάκος, εκτιμώντας μάλιστα ότι η Αγκυρα θα διαηραγματευτεί μέχρι την τελευταια
ώρα και θα κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση μέσα στις ειιόμενες
ημέρες. "Δραματοηοιοόν ων κατόσταση ηροκειμένου να ασκηθεί
ηίεση ηρος τους Ευρωηαίους ενόψει ως Συνόδου ως 7ης Μαρτίου
και οι επόμενες μέρες θα είναι δόσκολες όσον αφορά τις ροές και
τις εντάσεις" ειιισήμανε ο κ. Κουμουτσάκος και ηρόσθεσε ότι η
Άγκυρα επιχειρεί να ηεράσει ω
δική ως γραμμή. Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα εκει ω δική ως Μα και
θα ηρέηει να ων προωθήσει και
είηε ότι η κυθέρνηση όφειλε να
επιστρέψει από ω Σύνοδο Κορυφής με αηστελέσματα και όχι με
αδιέξοδα.
Ο λογικός