Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΡΟΔ|Α
 ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2016 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υμσυστὶνσ
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διόκου 26
τ χ. Γραφειο
κ και"
ω. Διακ
ιἱ μ'
ΜΜΜ" 
'ί εΛτΑἶδ
224] 078224
Ξανα στη Βουλή
τα θέματα του
νοσοκομείου
Κατατέθηκε ερώτηση αΠό το βουλευτή κ. Μ. κόνσολα.
'ΣΕΛ.θ
Διογκώνεται
η κρίση
στη Ρόδο
ο 'λ Ι Ι
ΑΠοκαλυΠτική η αντιδήμαρχος
Ο ΣΕΛ. 7
Δ δ Ι
' ' Π α ατοΠοιήθηκε χθε στην αίθουσα τη Γε ουσία ηεκδήλωση ια την Ενσω|στορικης σημασιας Μ ς ς ρ ς γ
μότωση της Δωδεκανήσου. Αναφέρθηκαν Πολλό και ενδιαφέροντα στοιχεία για την
· γ · Ι Ι ιστορία και τους αγώνες των Δωδεκανησίων. Τέθηκαν εΠίσης αΠό τους εκΠροσὡΟ γεω"όΥ0ς κ· πως χΡ[σΪΟδού' η  Πους της Δωδεκανήσου αρκετό ζητήματα, Που αΠασχολούν σήμερα τα νησιά. για
λοιι. μιλα για την καλλιέργεια της
. ' τα οΠοία δυστυχώς η Πολιτεία δεν τα αντιμετωΠίζει με την ευαισθησία Που θα
ρο ως Ο ΣΕΛ. ιό στη όφειλε και θα έΠρεΠε. . ΣΕ^- ΦΕ
Τα παλια σας κοσμήματα οικοΛοΓικΑ-ΡοΔιΑκΑ 
τώρα έχουν μεμαλότερη αξία η ς; ι 
ρεύματος
[Αγοραζουμε-Ανταλλασουμε] Ι
στη Λερο
Επιδιορθὡνουμε - Χρυσα Κοσμηματα
στις πιο συμφέρουσες τιμές.
Προσφορά Χρυσές Βέρες
από 250 Ευρώ το ζευγαρι!! ]
Βοαοε θοΙα νοαΙΑτΖΙ8
Την Παρέμβαση των
αρμοδίων ζητα ο δήμαρχος του νησιού
ιδίως για τις ευΠαθείς
> Τα αποτελέσματα της μελέτης για το <<Συμιακό>> γαριδάκι. ομάδες
··ΣΕΛ. 20-2ί
Νοτη . (Μπι'
αι" .
“τω-Μ.. “ η _ θ
“ . ἶήΐ-δ ι . “ '[email protected] ' ί Ι Ι Ι
 ' |'|λουσια δραση ηεριμενει
έσα ετ τα, επι τυπου εκτι σει . Ι Ι
ΔόξατότΞτα ετΞωλαγὡν σε όλα τα νηιό?α μὲ. φ  
Απόλυτη εχεμύθεια με ένα απλό τηλεφώνημα.
Το Κατάστημα Λιανικης & τα Εργαστηριαἔ
Λειτουργούν Καθημερινό από τις 09:00 έως τις 16:00 έ
Κυριακές αργίες κλειστα
100 χλμ Ρόδου-Λίνδου β 22410 866708 | ίεεευοοΚεοω/τοόοεςοΜ
Γεμότο Ποδόσφαιρο θα είναι το Σαββατοκύριακο Που έρχεται. Σήμερα
διεξάγονται τα εξ αναβολής Παιχνίδια Αντίμαχος-ΑΕΡΑ και Αστέρας
Μασσόρων-ΑΕ Λέρου. · Σελ 35
Χ|'|Ε