Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φορο-επιβαρύνσειςRecognized text:
'772. Ακέλ · · '
ἄ“ΜΜδ   Σ ΙΑ νννννν.ιιιτει“ι5ιαυι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||((ΙΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2ΟΙ(ι - ΕΤΟΣ (τοι) ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20218 - ΤΙΜΗ Ι.ἘΟ ΕΥΡΩ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ|(0Σ «ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝ0Δ0 ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Ανθρωιτιστικἡ κρίση στην Ειδσμένη
Εκτακτη Βοήθεια στον Ελλόδο στέλνει ο Ζ. Κ. Πουνκερ
Σε ειδική αποστολή σε Αθήνα και
Αγκυρα ο Ντ. Τουσκ. την ίδια στιγ
μή που η κατασταση με τους προοΦυνες στην Μόδα είναι. πλέον. Μέρκελ - Φρ. 0λόντ την Παρα- δω ΜΜΟ σελ. 26 - 27
ανεξθιεγκτη. Συναντηση Αγκ.
σκευή. ενόψει της κρίσιμης Συνό
Διεθνείς κεΦαλαιαγορές
Αμερ1κον1κῇ
σφττνο στο
«προξενιό» ΕΒΕ Βευι8οΙιε Βοετεε
Ο Τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης
και του Σ ικα νου εξετάζουν την
υποβολή ιιροσΦορας για το χρηματιστήριο του Λονδινου > σελ. 8
ΚΑΘΕ Μεικτό Η
ΔΩΡΕΑΝ Με στα
Το Σαββατο
ο τελευταίος πειρασμός
ΤΟΜΟΣ Β'
Φο ρο-ετπβαρυνσεις
Πρώτα φορά ενιαία κλιμακα για μισθωτούς,
ελεύθερους στα γγελματι”ες
αγρότες και
Φ Συντελεστής 22% για το
εισόδπμα έως 25.000 ευρώ
Φ Αυξάνεται από 52% σε 42%
ο συντελεστής για το τμήμα
του εισοδήματος από 50.000
Εξτρα Μ για όσους διαθέτουν εισόδημα ανω των 3010) ευρώ φέρνουν σι
φορολογικές ανατροπές που σχεδιάζει η
κιβἐρνπσπ. Το στίγμα των προθέσεων έδωσε ο Αλ.Τσἰπρας, ο οποίος τοποθέτησε
τα διαχωριστική γραμμή ελαφρύνσεων 
Ι , 2% ως 25000 ειτιβαρόνσεων στις80.αΌ ευρώ. Το βασι:
εως 05.000 ευρω ε :ἔσενοριοπρΦἔειΜιαφοἔολΜ
| | 32%  από25001-30.000 ἰμακα για μι τους, συντα ιοὐκους,
Φ Στο 50% εκτοξευετιπ ο ανω- € “Μ 001 65000 αγρότες, ελεύθερους επαγγσματἰες και
·[αῖ ί ο τα Ποσό άνω 42% Ξ ' _ ' _ ατομικές επικειρόσεις. Ο συντελεστής
ος  Ρ ,  "ΠΜ Νήματα  42% θα ισχύει, πλεον, για εισόδπμα από
των 00.000 Π 05.000 ευρω 50% : Μων65.οω · 30.000έως85.000 ευρώ>σελ.4
Νέα σχέδια θρίλερ με το ΔΝΤ Υπουργείο Εσωτερικών
<<|(οΒοντοι»
οι συντοξει5 σνω
των ].5ΟΟ ευρώ
Φ «Παράθυρο» από τον
Αλ. ΤσιίΙρα για μειώσεις
και στις κύριες συντάξεις
ΕΡΧΟΝΤΑΙ μειώσειςσε κυριες καιειτικοιριες
και στα Μαξ. Το υψος των ιιερικοιιών
θα εξαρτηθεί από την τροικα > σελ. 5
Κρίσιμη σύσκεψη
στο Βρυξθιλε5
γισ τον Ελλσδο
Φ «Μυστικός δει7ινσς» στελεχών της τρόικας χωρις
όμως, ελληνική συμμετοχή
ο Π. Τ0ΜΣΕΝ απο το ΔΝΤ και εκπρόσωποι
της ΕΚΤ και της Κομισιόν αξιολογούν σημερα την ελληνικη οικονομία> σελ. 3
Επιστρέψτε τώρσ
ΤΑΠ και τέλη
στου5 δομοτε5
Ο Η μειΤυσιΙ των αντικειμενικών επιβάλλει την επιστροΦιί Φόρων από τα ακίνητα
ΣΕ ΑΝΑΔΡ0ΜΙ|(Η επιστροΦἡ Φόρων σε ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν οι
Δήμοι με αποφαση ωουργείου> σελ. 6
ΙΟΒΕ: Χαμηλό τριετίας για την καταναλωτική εμπιστοσύνη ›σελ.7