Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ ιι Μ
για τον Πανιώνιο Φ
Θ ως από
Μ «°Μ"»
  ο Μ
ο Παω ιιοίκτιιε οκοῆουΒεί.“
Ἀρνεσεν και Αγγεῆί6ιι
Ύ . 0 ΜΥ” τη* για ο
Χε «πγρη» και "Νὰ
· Ποιο όῆῆο αριστερό
μιιοκ κοιτάζει ξ -ῦ
ο 0ῆυμπιοκόε Θ . 
Το μήνυμο
Που στέῆνει ο
Αῆοφουζοε στον
Στρομοτσόνι
· Συνέντευξη Τυτιου δίνει σήμερο
ο διοικητικόε ηγέτη5 του «τριφυῆῆιου»
ἔκ #ΜΜΜ|#Μ#/ἄ#Μ##Μΐ
~ Οι πιεσειε οι χ .
έ που δέχετοι “ά
έ ο ιιρόε6ροΞ  #
έ του ΠΑΟ γιο 
τον |τοῆό /
Ι    ·ι··!
Εμβόῆιμη ογωνιστική σε Πρέμιερ Λιγκ.
4 Μπουντεοῆιγκο κοι Πριμἑρο Ντιβιζιόν «Μόχεε»
¦ κοι στο κύπεῆῆο. σε Ξῆῆόδο. "οῆῆίο και 'τοῆίο