Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΝ ΛΑΜΠ0Ρ^ Ύ ΣΤΗ" ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
· Ι | ”- , - ι ι
αλλα ετους Χακετ.0 ικιιαιζει , · -· . . ,
~- - ο την Παρασκευή ο 0λυμ¦ιακος , Μ' ή ι |“ ' Ι ¦ 7 τον Τουρκο διαιτητη Ανκαραλι.
·- _ Ι στον Αμερικανό. ιιουΙδειχνει καλα :Ξ› ¦Μ, 4 . Μ κ"έΥΝψε."9θΦ°Μ°Γ αιωνα '
η στοἑχεια Ι δ¦ιμιουογουν κλιμα ά ι μ α ὶ  ο ΜΜΜ ειιι εσιὲ|¦=νἔακοιι=υλου.
Ι   ; Δ ··' Μ · 'ι Η ο 7 η' σο·
Συμφωνια- "]“”° · λ Β *Μ
Ερασιτέχνης .¦
ολυμπιακός και Ο · / .· · · δ Ο ' Η Ένα γκολ
«Μ0“εν8ςΤε» θα Ψ_/_[ Υ χ το θελει 
ακολουἔησουν' ΜΜΜ: ΜΜΜ' ι ΜΒΜ ° ύ  Υ
'ΜΜΜ ρ0"0"ς° ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ρ η ς· 25
σταθμός!
ΔΡ. ΦΥΛ. 5382
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
ιιο““=τοιιιι
- Με 19 μ 8 ΛτκτιΞΣ
Στη δια@εση του Πορτογαλου
τεχνικου και οι 0μαρ-Σιόβας!
Επιστ ρέΦσυν στον αξονα Φ· -> ·
Μωβ @γεβιτς και Καμμιασο. 'ι ί “
 α ενει στα <$Φτερα» , Σ
 (κ ος στρατιωτης» ΦουστεΜ λ
Υ 1Η3ΠΡοκΔΛΕΣε· ῇἐ Ρ'
. ι ΜΕΤΗ ΔΗΛΩΣιιΤο
«οΝΕΙΡΕγοΜΔΙ ΝΑΜΑ 
Το ΔοΗΝΔΙκο ΠοΔοΣοΜμ 
 ¦  φΛ0γι>Ι .τ;·ι·ι›ω;Ἡ_μΜΔ  Η 0ΜΟΜἔωΜ 
-“. . “. .; _ ο ··ω · ¦_ ανα ετρησηνα ωσουνμια .
° ο ι έ   '^ -· ο _«αιιἔντηση» στον λαλίστατο 
.3. 4; η  _, > ς .· ιδιοκτήτητου Π έ τ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα