Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ιμάμης σε τζαμί της Αττικής:"Σφάξτε τους χριστιανούς"!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2 ΜΑΡΤ|ΟΥ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10514) 3914
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ Ι
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7,70,27
ΑΝοΑισ5 ὅ
“ Η επαπειλούμενη πληθυσμιακή
αλλοίωση της Ελλαδας
με αποδείξεις και στοιχεία
 Οι θάνατοι ξεπέρασαν
τις γεννήσεις, ενώ ο εποικ ός
από μετανάστες κορμφ ί ετσι
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2,23
1ιιι 11111111 “Με
τοπ ιιιιιιιιιιο “ιι
Πλήρης και δραματική επιβεβαίωση της Ελεύθερης Ώρας της Δευτέρας