Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ιΛ0Γ ΟΣ
'οεοεπεγ@οωΜει ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΦΟΔΡΗ ΕΠ|θΕΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΣ|ΠΡΑ
ΕΓΚΛ Β|ΣΜΕΝ0| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Ε|Δ0ΜΕ
Ι ' ,
.2. ξ
«Η χώρα και το
προσφυγιιιο ογγίζουγ
τον πάτο του βορελιου»
Σελ. 3
Δ"(ΟΓΡΑΦ|Α ΒΓΕΝΟΠΟγΑΟΥ
Σελ.2
ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|ΗΣΗ ΟΗΕ
Η ο0ε0οιότηο
Για όσο διάστημα διατηρείται
η αθεθαιότητα στην πραγματικά
οικονομία και καθυστερεί η διευθέτηση σημαντικών προκλήσεων στην ελληνικά οικονομία φορολογικό. ασφαλιστικό κ. ά.
θα διογκώνονται οι πιέσεις. τόσο στο ελληνικό Εμπόριο, όσο
και στη Βιομηχανία για τους ίδιους φυσικά λόγους.
Αυτό που πρέπει να καταστεί
σαφές, είναι ό,τι κωρίς την
αξιολόγηση για την ομαλοποίηση του επικειρηματικοό περιθάλλοντος της κώρας και την
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του κρηματοπιστωτικοό της συσττίματος, η πρωτοθουλία ανάληψης επενδύσεων θα αποθαρρόνεται, ενώ θα συρρικνώνεται
και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Συνδυαστικά, επειδή. ίσως
έχουμε για την ελληνικη αγορά,
τον Χειρότερο Φεδρουάριο της
επταετοός πλέον ελληνικης κρίσης, κρίνεται απαραίτητη η θελτίωση των δασικών δεικτών της
οικονομίας τους επόμενους μπνες του 2016. Οι σκετικές επισημάνσεις του προέδρου της
ΕΣΕΕ δείχνουν το μέγεθος του
ηροθλιίματος και τις διαστάσεις
που έχει πάρει αλλά και την
 Τακ ελληνω
 φυλακές έχει £κΤΡθΧ|“°Μ“
Νοέμβριο
ανάγκη να κλείσει άμεσα η
αξιολόγηση.
ω4 ΣΞῆ 8 ο λ°γ|κός