Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ποιότητα και Ποσότητα
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υἄαυστινα
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διάκου 26
224" 078224
ΠροσωΠικά
δεδομένα
σε εμΠόρους¦
Αυστηρές συστάσεις αηό τον Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας εκΠαίδευσης.
Ο ΣΕΛ. θ
ΕΠιΠλέον
χρηματοδότηση
αΠαιτεί
ο δήμαρχος
χεχε Με. ε· Σ
... .,
` · _ ¦ . λ.
Λόγω του υΠερδιΠλασιασμού του
Πληθυσμού.
Ο ΣΕΛ. ή
Στη Βουλή
η καρδιολογική
κλινική
Κατατέθηκε ερώτηση αηό τρεις
βουλευτές του ΚΚΕ.
Ο ΣΕΛ. Μ
ΞεσΠάθωσε κατά
της μειοψηφίας
η Άννα Ζωάννου
/ 'ο ι λ
Είναι άδικη και κακόβουλη η κριτική Που δεχόμαστε
Ο ΣΕΛ. 7
θα δικαστούν
Πέντε άτομα
για σωματεμΠορία
Υστερα αηό καταγγελία νεαρής αλλοδσΠός. ο Σελ. 8
 Ρ0Δ|Α|(|·|
ίίί|ιιἰ""“
ι·ιιΠιιί||
...ημιν
Εκδήλωση στη Βουλή για την 
Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου  _
Θα ΠραγματοΠοιηθεί σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας στις Τί Π.μ. ·. ΣΕΛ- Η ι
ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Φρένο στον τουρισμό
από το κόκκινο δάνειο
Τονίζεται η ανάγκη
να τεθεί σε εθνική
Προτεραιότητα
η τουριστική ανόΠτυξη ' _
Ειδική ημερίδα με θέμα τα “κόκκινα δάνεια" στον τουρισμό ΠραγματοΠοιήθηκε
στην Αθήνα. .
Εκφράστηκαν έντονοι Προβληματισμοί ζ
και ανησυχίες. αλλά κατατέθηκαν και
Προτάσεις για την αντιμετὡΠιση της κατάστάσης.
ΕΠισημόνθηκε εΠίσης ότι ο τουρισμός.
ΠρέΠει να αΠοτελέσει εθνική Προτεραιότητα για ταχύτερη έξοδο αΠό την κρίση.
'ΣΕΛ.3
:ενΨ"θ"κε η.  Μ°θ"μΡω Ο Πιο άνυδρος
στη Ροδιακη  ρωσικης Π χειμώνας των
το γυμνάσιο Χάλκης  γαστρονομίας  τελευταίοι!
Τα Παιδιά ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της  Στο ξενοδοχείο θΓεηάε ΑίηεΓαο  χρονων
εφημερίδας.
ο Σελ. το  ΜΕ Με· ο Σελ. το ῦ.
Βαρύτατη Ποινή εΠιβλήθηκε στο
Διαγόρα για τα εΠεισόδια στον τελικό γ
ΑΠοκλεισμό σΠό το Πρωτάθλημα για 45 μέρες. τρεις βαθμούς αΠό την τρέχουσα βαθμολογία. τιμωρία έδρας για τρεις αγωνιστικές και χρηματικό
Πρόστιμο 800 ευρώ. κόστισαν στο «γηραιό>> τα έκτροΠα στον αγώνα κυΠέλλου με τον |αλυσο. . ΣΕΛ- 35
Τα στοιχεία δείχνουν ότι
η ανομβρία έΠληξε ιδιαίτερα το νησί και θα
ΠρέΠει να αναμένονται
οι συνέΠειες. ΟΣΕΛ.8