Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επταήμερο "φωτιά"Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20217 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
«Ανασα» για ειιιχειρήσεις
ΑκατασΧετες
οι εισιτρόξεις
ατιό Πωλησεις
μέσω καρτών
Ο Ειδικό τραιιεᾶκό λογαριασμο θα αιτο
ΣΥΝΑΤΕΡΜ0Σ ΣΤΑ '(0ΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙ|(0Υ
«Κλείδωσε» για Παρασκευή η σύσκεψη των αρχηγών
Εκτακιο σχέδιο για φιλοξενία Ι 00.000 Προσφύγων σε όλη τη χώρα
Οι πολιτικοί αρχηγοί υπο τον συζητήσουν την προταση του Ε
ΠΜ σε ωΦ·λ0ξενί·
χεία. καταλύματα και κάμπινγκσε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ΜουζάλαγιαΠιΦιλοξενία50_Οω ας και άλλων 50.ΟΟΟσε ξεν0δ0- ολη την Ελλάδα) σελ. 25 · 27
«Πυρετός» σε Αθήνα και Βρυξέλλες για την αξιολόγηση
ΜΜΜ ρα «φωτιά»
Εκτακτα σύσκεψη των επικεφαλής του κουαρτέτου 
Τα Δευτέρα το κριοιμο
Ετιτοἔτο αρ για την οικονομία
Μσα”γ εΠ|χεφήσε|ς γα" εΠα"ΜβΜα °     ί ,ἑ  ο π  Με το βλεμμρ στραμμένο στην κρίξέλλες ιιε τη σκληρή Ϊ η Ϊ °Ψ“°'"ἶδ“°Ψ°° Ε“'°ΨΡ“ΡΜ
Ο Οι καταθέσεις αυτές δεν θα κατασχσ- , ΝΤ _ 7ης Μαρτιου βρισκετοιηκυβερνηση.
νται για τυχόνχρέη των ειιιΧερησεων γρ“μμΠ ω” Δ 9' δι°β°"Ἐ"ἐ°εδ με τοκ θεσΡΙ°ῦς
· ν ι ειναιΠυ ετ εις,στησκια του
«Ανοίγει» ομπρέλα Προστασίας στις καταθέσεις °  011 η “ξ10λ0_ σφυγικάύ αλλά και των 
ΜησεωνκαιεΠαγγῶμαΠών,ΠουΠροκύΠτουν γηση θα 0808! Πριν Μωϊῇσεω"0υΔΝΤιΥΝνέ° μέτρα
από την Πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω τη- ί ί ' έως και 5% του ΑΕΠ την Περίοδο
στωτικών και κρεωστικών καρτὡν> σελ. 6 Μο ῖΠ τελΠ ΜαρΠου 2015-2018. Προκειμένου να κλείσει
° Το αργότερο ων 8Πό_ το Χάσμα με το Ταμείο, Κομισιόν,
μενΠ εβδο" Π εΠ1_ ΕΚΤ και Ε8Μ ειχαν την Κυριακη
| Ι μυστική σύσκεψη με αντικείμενο το
Στ Ππσ¦όρλος _ ΜΜΕ Δ στροφη των Θεσιιων δημοσιονομικό κενό>σελ.4- 5
Ξεκινούν οι
διαττραγματεόσεις
για «Ελ. ΒενιΖελος»
Ο Σε εξέλιξη οι συζητησεις για την παραἶ“σί| της ωββ“σ|Ι( παραχώρησης
Ισχυρό χαρτί για τη|διαιιραγματευση τα στοιχεία του 2015
Περιοριστηκε στο 0,5“/σ
ΙΙ Πφ80Π ΜΥ οικονομια
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ανοδος 189%
με οδηγό
τις τράπεζες
Ο 0 τραπεζικός δεκτης ενι
Σεαναζίιτηση ατοοικονσ ικού συμβούλου _ Μ ωθΙΙΚ£ και” 103296
την επέκτασηΐπρ:=ύμβασηςτἔυ αεροδρομίουΠργΣ 4 _ Η  Μ  ανά έτος 2015 Ο ΠΜ” 654% χωρά.
χωρεί αμεσα το ΤΑΙΠΕΔ > σελ. 9 2 Μ η, Μ ω ο Γενικός Δείκτης τον
2 ' 2007 χ '2009 ' 2011 ' Γ 2013 ' “Μ““Μ›ω' 3
Λόγω οβεβαιόῖηΤσς Ξ: 4: `> ΕΡΕγΝΛ ΤΗΣ ΕΥ
Πωλουν μετοχες, ς % “ΧΩ Πωλητήριο
αγοραΖουν ομόλογα το Πα «ασημ'Κ0»
τα δ18θνΐ1 ί11Πά8 γ'α ρευστοτητα
Ο Οι Φόβοι για την παγκόσμια οικονομια
Ο Το ρεκόρ στον τουρισμα σι χαμηλές τιμές στο πετρελαιο και η Μκσλυψη «κρυΦώισ› εισοδημάτων λόγω σερίτε| ρωτησα συνέβαλαν στη χαμηλότερη ύφεση
Ο Ολο και περισσοτερες ελληνικές απαιτησεις ρευστοιιααΞν Μισωισκᾶ στοιχεια
οδηγούν σε ρευστοποιήσεις μετοχών
Τα μεγάλα Μάο Προχωρούν σε αναδιάρθρωση
Χαρτοφυλακίων,καθωςστρέφσνταισετηοασφαλείς
επενδύσεις, όπως η αγορά ομολόγων › σελ. 7
Στοθ,3%, και όχιστοθ,7%, όπως Οι καλύτερες περσινές αποδοαρχικά είχε εκτιμηθεί, διαμορ- σεις θα έχουν μικρότερη «μεταφὡθηκε τελικά η ύφεση της ελ- φορά» ύφεσηςσΠιφεηνηκρσνιά,
λπνικίις σικονομίαςγιατο 2015. γεγονός που θα βοηθησει στη
διαπραγμάτευση. Κρίσιμος Παράγοντας η ζημία που μπορεί να
υποστεί φέτοςοτσυριῳὁςλόγω
του Προσφυγικού > σελ. 5
Ο Επιλέγουν τις Μεταδόσεις
σε νέες ευιωιριες › σελ. 11